Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą Bernatonių k.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Sandėliavimo paskirties pastato Draugystės g. 1K, Bernatonių k., Panevėžio sen., Panevėžio raj. sav.,  rekonstravimo  projekto“ projektiniai pasiūlymai.

Projektuojamo statinio statybvietės adresas – Draugystės g. 1K, Bernatonių k., Panevėžio sen., Panevėžio raj. sav.

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 6604/0011:405 Bernatonių m. k.v. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties pastatai Statybos rūšis: rekonstravimas.

Statinio kategorija: neypatingasis pastatas.

Projektuotojas – UAB „Paulauskai“, Suvalkų g. 49, Panevėžys, tel. 8 614 80060, el. p. [email protected].

Statinio architektė – Loreta Paulauskienė, kvalifikacijos atestato Nr. A457, tel. 8 614 80060, el. p. [email protected].

Statytojas – UAB “Siramis”, įm. k. 147926963,

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima projektuotojo patalpose: Respublikos g. 17-20, Panevėžyje, tel. 8 614 80060, iki 2023-10-17 dienos, darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val., arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/ skiltyje „Projektinių pasiūlymų viešinimas“.

Visuomenės atstovai klausimus ir pasiūlymus gali teikti visais šiame pranešime nurodytais projektuotojo kontaktiniais adresais iki viešo susirinkimo dienos ir viešo susirinkimo metu. Informacija teikiama el. p.: [email protected]. ir tel.: 8 614 80060 .

Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), el. pašto adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2023-10-17. 16.00 val. Vasario 16-osios g. 27 , Panevėžyje, rajono savivaldybės 1a foje, įėjimas iš Vasario 16-osios gatvės.

• Projektiniai pasiūlymai

• Vaizdinė informacija


Architektūros skyriaus informacija