Informacija apie pakeistus žemės sklypų, kadastro nr. 6646/0002:96 ir nr. 6646/0002:213, Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., detaliojo plano nepagrindinius sprendinius, pagal gautas pastabas Tpd nr. K-vt-66-22-147

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6646/0002:96 IR NR. 6646/0002:213, PANEVĖŽIO R. SAV., NAUJAMIESČIO SEN., BERČIŪNŲ K., DETALIOJO PLANO NEPAGRINDINIUS SPRENDINIUS.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A-593 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-818 ,,Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6646/0002:96, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., Pievų g. 6, ir kadastro Nr. 6646/0002:213 Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k. Planuojamos teritorijos plotas – 0,5584 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas – apie 1,5500 ha.

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypą, kadastro Nr. 6646/0002:213, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, bei suformuoti kitos paskirties įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį  Berčiūnų k. tarp Pievų g. ir planuojamų žemės sklypų, sujungti su besiribojančiu kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu, kadastro Nr. 6646/0002:96, Naujamiesčio k. v., Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Berčiūnų k., Pievų g. 6, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Susipažinti su sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/administracine-informacija-planavimo-dokumentai-teritoriju-planavimo-dokumentai-detalieji-planai/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Panevėžio raj. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).


Architektūros skyriaus informacija