Informacija apie pakeistus detaliojo plano sprendinius, pagal gautas TPK narių pastabas TPD Nr. K-VT-66-22-786

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6677/0007:99, NR. 6677/0007:132, NR. 6677/0007:149 IR NR. 6677/0007:157, ŠILAGALIO K. V., PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO SEN., MOLAINIŲ K., DETALIOJO PLANO sprendinius, TPD Nr. K-VT-66-22-786.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – MB AG KONCEPTAS. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. +370 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A-499 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A-557 ,,Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132, Nr. 6677/0007:149 ir Nr. 6677/0007:157, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., bei įsiterpęs valstybinės žemės plotas, esantis Molainių k., tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:157 ir Nr. 6677/0007:269. Planuojamos teritorijos plotas – apie 4,1300 ha.

Planavimo  tikslai ir uždaviniai – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Molainių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:157 ir Nr. 6677/0007: 269, sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro Nr. 6677/0007:157, esančiu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su kitais besiribojančiais žemės sklypais, kadastro Nr. 6677/0007:99, Nr. 6677/0007:132 ir Nr. 6677/0007:149, esančiais   Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., į vieną žemės sklypą, kurį padalyti į atskirus žemės sklypus, pakeisti jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, komercinės paskirties objektų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, jei būtina, nustatyti ir kitus galimus žemės naudojimo būdus, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Susipažinti su sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/administracine-informacija-planavimo-dokumentai-teritoriju-planavimo-dokumentai-detalieji-planai/ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Panevėžio raj. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).


Architektūros skyriaus informacija