Visuomenės informavimas apie rengiamą projektą „Tuopų gatvės Velžio k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas“

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Tuopų gatvė, Velžio k.,  Velžio sen., Panevėžio r. sav., kad. Nr. 6690/0001:151 Velžio k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Sklypas kad. Nr. 6690/0001:151 Velžio k. v., žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statinių nėra

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projekto vadovas: Dinas Bučas, atestato Nr. 18900, [email protected], tel. Nr. +37065630994;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): G. D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. [email protected], darbo dienomis 10:00-17:00 val., internete: https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Iki 2022 11 28 15:00 val. el. paštu [email protected], telefonu +370 656 30994.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu: https://us02web.zoom.us/j/84613272320 2022 m. lapkričio 28 d. nuo 15:00 val.


Architektūros skyriaus informacija