Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paslaugų paskirties pastato Ramygalos g.266, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio raj. sav. statybos projektas

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paslaugų paskirties pastatas (7.4.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Panprojektas“, Laisvės a.18, LT – 35200 Panevėžys, tel/fax 8-45 58 18 75; Projekto vadovas: Renata Skemundrienė, (atestato Nr. 16508); tel. 8 612 22801; el. paštas: [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Gerenta“, Sodeliškių k. 3, Sodeliškių k.,  LT – 38171 Panevėžio r. sav.,

į. k. 303996353; mob. tel. 8 648 59000;_el.p.: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Gerenta“ patalpose, adresas:  Sodeliškių k. 3, Sodeliškių k.,  LT – 38171 Panevėžio r. sav.,; tel.  (8 648 59000);

UAB „Panprojektas“ Laisvės a.18, Panevėžys; tel.  (8 612 22801)

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2023-08-22

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu adresu [email protected]

iki 2023-08-22

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

organizuojamas 2023-08-22 16:00 val. virtualioje erdvėje, prisijungimo nuoroda

Meeting ID: 335 785 911 573 

Passcode: UnGwoL 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZjMWI2YjEtNjZiYS00YTk2LWFhN2QtNmVmZGJmYmJmNGZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d


Architektūros skyriaus informacija