1

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti rengiamo projekto ,,Pastatų: garažo 1G1b (baigt.12%),  garažo 6G1b (baigt.15%), garažo 7G1b (baigt.15%), sandėlio 1I1p (baigt.48%) Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Valmoniškių k., Valmoniškio g.5 naujos statybos projektas statybos užbaigimu”.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Valmoniškių k., Valmoniškio g.5, Kad.nr. 6629/0002:232.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo paskirtis: Kita. Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama naudojimo paskirtis: Sandėlis, garažų paskirtis.

Numatoma statinių paskirtis: Nekinta.

Statybos rūšis: Nauja statyba – statybos užbaigimas.

Esama statinio kategorija: ypatingi statiniai.

Būsima statinio kategorija: ypatingi statiniai.

Projektuotojas: MB ,,Deso projektai“, PV Solveiga Deimantė Grušauskienė, el.p. [email protected], tel. nr. +370 68246142.

Projekto vadovas: PV Solveiga Deimantė Grušauskienė, atest. nr. A1411, el.p. [email protected], tel. nr. +370 68246142.

Statytojas: AB Krekenavos agroūkis.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Kaunas, Jonavos g.26A-2A, tel. +370 68246142,   laikas 09.00-15.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija teikiama iki 2022-09-19. Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projekto rengėjams el. paštu [email protected],  tel. nr. +370 68246142. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas), adresas, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2022m. rugsėjo 19 d. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: Topic: My Meeting Time: Sep 19, 2022 17:00 Athens Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/76473837478?pwd=3TP7q8ctNcl4uImSexvxOJLkKOh3TQ.1 Meeting ID: 764 7383 7478 Passcode: 3tT3Eq Susirinkimo pradžia :17.00


Architektūros skyriaus informacija