Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplink.5 (6677/0004:134)

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys

Pavadinimas:  Kitos paskirties inžinerinio statinio su suslėgtų gamtinių dujų pildymo punktu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplink. 5 statybos projektas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Hidroterra“, Projekto vadovas Dalius Kliūčius, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Dalius Kliūčius, [email protected], Mob. 8 68778525.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „VIADOS NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r.

Tel.+370 5 2190005 el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „Hidroterra“, Baltų pr.40, Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00 val.

Mob. 8 687 78525

 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2024-02-13

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu – UAB „Hidroterra“, Baltų pr.40, Kaunas;

El. paštu – [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2024 m. vasario 13 d. nuo 15:00 val.

Nuoroda: https://msteams.link/3HGE


Architektūros skyriaus informacija