Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Projekto pavadinimas

4.930 MW saulės elektrinės statybos, Panevėžio r. sav., Krekenavos sen. Vynelių k. projektas

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vynelių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav. sklypo kad. Nr. 6629/0002:554

Vynelių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav. sklypo kad. Nr. 6629/0002:262

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai (saulės elektrinės).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vardas, pavardė: Matas Urbelis. Elektroninis paštas: [email protected]. Telefono numeris: +370 64272754.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Vejusta“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, [email protected], +370 651 37000.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Drobės g. 62-302.2, Kaunas, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00, tel. +370 64272754 iki 2024-01-12 ir Savivaldybės svetainėje www.panrs.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti projektuotojui raštu per infostatybą arba el. paštu [email protected] iki 2024 m. sausio 12d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas), viešo susirinkimo elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuoroda

Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWIzMmMzZTYtNTIxYy00NDM2LTkxNzQtNDNkZjQzNGQ5NmMz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522db58daae-b2b1-4448-a7cc-ff8170335424%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522945c17b1-a5e6-4c76-b8de-7db87ef7bfbc%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ac916fc8-4d46-4176-8034-8ff3ab175b02&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Meeting ID: 348 534 856 17 

Passcode: EZ2awb

Data: 2024-01-12 Laikas: 15:00-16:00h


Architektūros skyriaus informacija