Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Papušių k. 2A; 6644/0003:244 Molainių k.v.

 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis    

Elektros tinklų. Esama paskirtus nekeičiama

Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas. Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys

UAB „Tetas“; įmonės kodas 300513148; Senamiesčio g. 102B, LT-35116 Panevėžys. Projekto vadovas (projektinių pasiūlymų autorius) Marius Juodis, Tel. Nr. 860509216; El. p. [email protected]

Statytojas

AB „LITGRID“; įmonės kodas 302564383, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius; Tel. Nr. +370 707 02171; el. p. [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Nuo 2023-12-27 iki 2024-01-11 adresu V. Krėvės pr. 120, LT-5119 Kaunas; tel. Nr. 866672704; el. p. [email protected] darbo dienomis 9 val. – 16 val.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos puslapyje www.panrs.lt

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

“110/10 kV Berčiūnų TP, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Papušių k. 2A, 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektas”

V. Krėvės pr. 120, LT-5119 Kaunas; tel. Nr. 866672704; el. p. [email protected]

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Viešas susirinkimas vyks 2024-01-11 15 val. nuotoliniu būdu per TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWMzOWI4OWUtMzY0Ny00MDRiLThiYWQtNmFjYTI1NmY1YmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bbbc0cf1-67d5-46e9-ad63-7a8fc3fd92cf%22%2c%22Oid%22%3a%2221c7416c-bf6a-45dd-b1ec-c79076fd6d83%22%7d

SUSIRINKIMO ID: 384 268 755 358

SLAPTAŽODIS: jMJ2TK


Architektūros skyriaus informacija