Viktorina „Sukam sukam galveles“ Dembavos lopšelyje-darželyje „Smalsutis“

2023 m. kovo 23 d Dembavos lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ įvyko Panevėžio r. ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų, lankančių logopedines pratybas, viktorina „Sukam sukam galveles“.

Viktoriną organizavo Panevėžio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ logopedė Rasa Belazarienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja metodininkė Jovita Niauronienė.

Renginyje dalyvavo Panevėžio r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irma Vareikienė ir Panevėžio r. Švietimo centro logopedė Leta Vasiliauskienė.

Viktorinos tikslas ugdyti komunikavimo kompetenciją, aktyvinti mąstymą, komandinio darbo įgūdžius. Užduotys skirtos plėsti ir turtinti žodyną,  garsų ir raidžių skyrimo įtvirtinimui, sveikos gyvensenos žinių plėtimui, gyvūnijos pasaulio pažinimui ir skaičiavimui.

          Dalyvavo Paliūniškio pagrindinės mokyklos, Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“, Smilgių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Pažagienių mokyklos-darželio ir Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ priešmokyklinių grupių vaikai. Kiekviena komanda turėjo paruošusi puikius prisistatymus ir puikiai atliko visas užduotis.

Po užduočių atlikimo įvyko refleksija. Buvo aptartos užduotys, kurios buvo įdomiausios, sunkiausios, linksmiausios ar greičiausiai atliktos. Konkurso dalyviams ir juos paruošusiems mokytojams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą renginyje.


Logopedė Rasa Belazarienė, mokytoja Jovita Niauronienė