Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Pramonės g. 6A, Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. statybos projektas

Projekto pavadinimas: Vienbučio gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio pastato, Pramonės g. 6A, Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. statybos projektas

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio būsima kategorija: neypatingasis statinys;

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: gyvenamoji (vieno buto) pastatai;

Adresas: Pramonės g. 6A, Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r.

Žemės sklypo kadastro numeris: 6682/0001:471.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo plotas:  4764 m2;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

G.Diržio projektavimo įmonė; įm.k. 147462210, Ukmergės g. 33B-2 Panevėžys, LT-35177.

Projekto vadovas (statinio architektas) – Gintautas Diržys, atestato Nr.A1292, [email protected]., tel.8 685 42144.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

I.K. (nuasmeninta)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

projektuotojo biure adresu Ukmergės g. 33B-2, Panevėžys

Darbo dienomis nurodytu adresu nuo 10 val. iki 16 val. iš anksto suderinus laiką tel. 8 685 42144

Arba savivaldybės interneto puslapyje www.panrs.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki 2021-10-12 elektroninio pašto adresu [email protected].

Pastaba:

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas; objekto, kuriam teikiamas pasiūlymas, pavadinimą.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos

(nuotoliniu) būdu spalio mėn. 12 d. nuo 16:00 val. iki 17.00 val. Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/7631702309?pwd=WEFpYS9TSHdnUzZ3ZWlHLzBXczRvZz09

Susirinkimo ID: 763 170 2309, slaptažodis: chg58G.               

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Susirinkime pagal STR 1.04.04.:2017 bus daromas garso įrašas.


Architektūros skyriaus informacija