Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano sprendinių pakartotinas viešinimas

Informuojame, kad patikslinti Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano sprendiniai pagal visuomenės pasiūlymus.

Su patikslintais sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-VT-66-20-575.

Planuojama teritorija: Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijų teritorijos.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmens.

TPD organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582948, faksas (8 45) 582975, el. p. [email protected]

TPD rengėjas: UAB „Daugėla“. Adresas: A. Smetonos g. 8-2, LT-01115 Vilnius. Projekto vadovas – Nerijus Gerdvilis, tel. (8 5) 273 3385 el. p.: [email protected].

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2022 metų spalio 19 d. iki 2022 metų lapkričio 4 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ar plano rengėjui raštu (šiame skelbime nurodytais adresais) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki 2022 metų lapkričio 4 d. imtinai.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Pridedama:

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-14 12:52

image_print