Paveldas

Patvirtintas 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-17 patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas. Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus Nr. 1–4 (žr. priedus apačioje). Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardytoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei…

Skaityti


Žygis Žaliojoje girioje nepriklausomybės kovų vietomis

Rugsėjo 21 d. atmintinomis ir saugotinomis Žaliosios girios vietomis vyko 20 km pėsčiųjų žygis „Žalioji 2019“. Renginys skirtas Europos paveldo dienoms ir Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui paminėti, pagerbti kovojusius ir žuvusius Žaliojoje girioje rezistencinės kovos ir 1863 m. sukilimo dalyvius. Žygyje dalyvavo Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės šauliai ir jaunieji šauliai iš Panevėžio,…

Skaityti


Rugsėjo 21 d. Europos paveldo dienos Panevėžio rajone

Artėja rugsėjo 20, 21, 22 dienos, kai Lietuvoje vyks Europos paveldo dienos. Rugsėjo 21 dieną, šeštadienį, Panevėžio rajone šias dienas pažymėsime žygiu „Žalioji 2019“, kuris skiriamas Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui, pagerbti žuvusiuosius už laisvę ir nepriklausomybę. Aplankysime atstatytas partizanų žeminę, vadavietę, 1863 m. sukilėlių atminimo vietas, kitus objektus. Žygio maršrutas vinguriuos po Žaliąją girią, prasidės ir baigsis Pyvesos girininkijoje, Stumbriškio k. Nužygiuosime apie 20 km, trasa su nedidelėmis išimtimis eis miško keliukais ir linijomis. Žygį organizuoja Panevėžio rajono savivaldybė, Alfonso Smetonos šaulių 5-oji rinktinė,…

Skaityti


Apie kultūros paveldo apskaitos 2019 m. planą

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo objektų, kuriems 2019 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre, sąrašus. Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardytoms 1, 2, 3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus galima rasti adresu www.kpc.lt). Į šiuos sąrašus įtraukti tokie Panevėžio rajono kultūros paveldo objektai: 1. Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, esantys Panevėžio r. Dembavos k. 2.…

Skaityti


Parengti individualūs apsaugos reglamentai

2018 m. gegužės 7 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus vedėjo A. Umbraso patvirtinti Puziniškio dvaro sodybos (u. k. 404), rūmų (u. k. 23217), parko (u. k. 23218), esančios Panevėžio r., Smilgių sen., Puziniškio k., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai yra įregistruoti Kultūros vertybių registre. Visa informacija apie Kultūros paveldo objektų individualių apsaugos reglamentų patvirtinimą ir išdavimą yra…

Skaityti


„Darom 2018“

Kaip ir kasmet savivaldybės administracijos darbuotojai balandžio 20 d. dalyvavo akcijoje „Darom“. Šį kartą grupelė talkininkų tvarkė Kučių k. Bistrampolio dvaro sodybos parką, kuris įrašytas į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų sąrašą.  Vyr. specialistė Milda Bagdonaitė

Skaityti


Paveldosaugos naujienos ir darbai

Iš 2017 m. savivaldybės biudžete numatytų lėšų kultūros paveldo objektų priežiūrai pirmąjį pusmetį tvarkyti šie objektai: Jutkonių dvaro koplytstulpio Švč. Panelės Marijos skulptūra, Vadaktų dvaro riboženkliai (2 vnt.), įrengta paminklinė lenta Bučių, Nauradų…

Skaityti


Europos paveldo dienos Panevėžio rajone

Šių metų Europos paveldo dienų (EPD) tema „Kultūrinis kraštovaizdis: nuo piliakalnių iki miesto bokštų“. EPD renginiais norima atkreipti visuomenės dėmesį į šalia esantį kultūros paveldą,…

Skaityti


Paveldo tvarkyba gegužės mėnesį

Gegužės mėnesį sutvarkyti Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai Palaukių k., Karsakiškio sen. Pagamintas ir pastatytas naujas kryžius, pertinkuotas postamentas. Padaryti nauji standartiniai riboženkliai archeologinėms vietoms, esančioms dirbamuose…

Skaityti


Paveldo tvarkyba balandžio mėnesį

Balandžio mėnesį jau buvo galima naudoti biudžeto lėšas, skirtas paveldo objektų priežiūrai. Sutvarkyta Kiaužerių kaime esančių mitologinių akmenų teritorija, didesni tvarkybos darbai atlikti žudynių vietoje Vilkapjūvių kaime (atnaujintas paminklo užrašas, atkurtos raidės sienelėje, naujai įrengtas suolelis, pasodinta eilė…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-20 11:28