JAUNIMAS

Skelbiamas 2020 metų Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas;4. gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;5. stiprinti jaunimo organizacijų savivaldą; 6. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo organizacijų veiklai; 7. sudaryti sąlygas, kad jaunimas ir po pamokų…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-26 10:26