JAUNIMAS

Skelbiami jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai

Jeigu TU iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir domiesi Panevėžio rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą! Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra: jaunimo organizacijų nariai; su jaunimu dirbančių organizacijų nariai; mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai; save išsikėlę pavieniai asmenys. Kandidatas į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narius gali būti kiekvienas Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. balandžio 20 d. pateiks: užpildytą…

Skaityti


Skelbiama registracija į Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programą

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio 3 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programą, skirtą 14–19 m. jaunimui, besimokančiam Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas Panevėžio rajono savivaldybėje didinti, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu. Programos uždaviniai: didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu; supažindinti jaunimą su Lietuvoje paplitusiomis žemės ūkio šakomis: miškininkyste, gyvulininkyste, augalininkyste, bitininkyste, alternatyvia žemės ūkio veikla (sraigių, alpakų…

Skaityti


Skelbiamas 2020 metų Jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2020 metų jaunimo užimtumo skatinimo programos projektų rėmimo konkursą.Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:1. gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę;2. stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą;3. teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo organizacijas;4. gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą;5. stiprinti jaunimo organizacijų savivaldą; 6. sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo organizacijų veiklai; 7. sudaryti sąlygas, kad jaunimas ir po pamokų…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-26 10:26