Stovykla Panevėžio rajono jaunimui “Tu ne vienas” – galimybė atrasti save

Jautiesi nevertinamas, neišklausomas, nesuprantamas? Manai, kad tavo nuomonės yra nepaisoma? Vienišumo jausmas yra psichologinė būsena, kuri priklauso mums, o tai reiškia, kad mes galime tai kontroliuoti ir valdyti. Būti vienam – lengva, bet būti vienišam yra visai kas kita. Būti vienam reiškia, kad tu savu noru atsiriboji nuo žmonių tam, kad skirtum laiko sau, savo pomėgiams. Vienišumo jausmas – tai neigiama būsena, kai žmogus jaučiasi praradęs galimybę bendrauti. Tai ne savanoriška, o prievartinė būsena. Paradoksalu, kad dabar, kai internetas nutrynė visas ribas ir barjerus, dar labiau ir skaudžiau jaučiamės vieniši. Parašyti žinutę, pasijuokti, pritarti, uždėti „emociuką” taip…

Skaityti


Nenuspėjamos vasaros atostogos žemės ūkyje

Panevėžio rajono gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“ organizavo Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje programos veiklas, kurias finansavo Panevėžio r. savivaldybė. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui per vasaros atostogas, skatinti susidomėjimą žemės ūkiu. Jaunuoliai lankėsi Renatos ir Rolando Meleškų alpakų ūkyje, kuris įsikūręs Medikonių kaime, Paįstrio seniūnijoje, Janinos Krikštaponienės sraigių ūkyje Trakiškio kaime, Miežiškių seniūnijoje, Nausodės žirgyne Nausodės kaime, Panevėžio seniūnijoje, UAB „Genetiniai ištekliai“ Upytės kaime ir Eduardo Kubiliaus triušininkystės ūkyje Ėriškių kaime, Upytės seniūnijoje. Renatos ir Rolando Meleškų ūkyje…

Skaityti


Skelbiami jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai

Jeigu TU iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir domiesi Panevėžio rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą! Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra: jaunimo organizacijų nariai; su jaunimu dirbančių organizacijų nariai; mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai; save išsikėlę pavieniai asmenys. Kandidatas į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narius gali būti kiekvienas Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. balandžio 20 d. pateiks: užpildytą…

Skaityti


Jaunimo reikalų taryba

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui) komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių, savivaldybės ir jaunimo atstovų:

 • 6 savivaldybės atstovus deleguoja Savivaldybės taryba ir (ar) Savivaldybės administracija;
 • 6 jaunimo atstovus deleguoja savivaldybėje veikianti Jaunimo organizacijų taryba (toliau – SJOT). SJOT nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą per 60 kalendorinių dienų nuo oficialaus savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyr. specialisto) paklausimo dėl jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą delegavimo, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas).

 

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

 1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu), padėti įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje;
 2. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
 3. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusius teisės aktų projektus;
 4. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

 

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos funkcijos:

 1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose ir įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
 2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
 4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;
 5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
 6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;
 7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;
 8. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
 9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 10. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu) jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai:

Jaunimo organizacijos

JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

*vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių

ilės Nr.Organizacijos pavadinimasKontaktaiVeiklos sritys
 1. Ramygalos atviras jaunimo centrasLoreta Kubiliūnienė, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.,
tel.: +370 615 65 297, +370 653 87 521,
el. p. info@ramygalosajc.lt, http://ramygalosajc.lt/
Jaunimo užimtumo, laisvalaikio, savanoriškos veiklos, pilietinė, kultūrinė
 2.Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centras, atvira jaunimo erdvėVilmantas Vapsva, Šilagalio k., LT-38242 Panevėžio r.,
tel.: +370 610 29 071, (8 45) 55 99 68,
el. p. silagaliokc@gmail.com
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
3.Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ (PRAS)Modesta Petrauskaitė, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys,
tel. +370 698 23 565, Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@gmail.com, https://www.facebook.com/PRAS-Panev%C4%97%C5%BEio-rajono-apskritasis-stalas-134486419958041/?fref=ts
 Savanoriškos veiklos, pilietinė
4.Jaunimo organizacija „Papasakok plačiau“ Vilius Vaitiekūnas, Draugystės g. 58, Tičkūnų k., Panevėžio r.,
tel. +370 611 29 954, el. p. papasakok.placiau@gmail.com, https://www.facebook.com/pg/papasakok.placiau/about/?ref=page_internal
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, neformaliojo ugdymo
5. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Panevėžio rajono skyriusRimgailė Stokytė, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys,
tel. +370 637 53 161, Elektroninis paštas: *vardas320@gmail.com, https://www.facebook.com/LSDJS-Panev%C4%97%C5%BEio-rajono-skyrius-169571843902/?fref=ts 
Politinė
 6.Lietuvos moksleivių sąjunga (Panevėžio m. ir Panevėžio r.)Goda Iliakytė, Nemuno g. 33, 217 kab. Panevėžio m.,
el. p. lmspanevezys@gmail.com, https://www.facebook.com/lmspanevezys/ 
 Moksleiviškos/studentiškos, jaunimo užimtumo, pilietinė
7.Jaunimo klubas „Po vienu stogu“Daiva Juškienė, S. Nėries g. 23, Sujetų k., Smilgių sen., Panevėžio r., tel. +370 672 92 213, Elektroninis paštas: *vardasjusk65@gmail.comLaisvalaikio, jaunimo užimtumo
8. Ramygalos jaunimo iniciatyvinė grupė „Mes galim“Urtė Šlevaitė, Vakarė Petrauskaitė, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r., tel. +370 673 22 952, Elektroninis paštas: *vardaspavarde@gmail.comSavanoriškos veiklos, laisvalaikio
9. Naujamiesčio klubas „Menų sala“Dalius Dirsė, Naujamiesčio k., Panevėžio r., tel. +370 687 19 210, Elektroninis paštas: *vardasdd@gmail.com, https://www.facebook.com/Men%C5%B3-sala-395423440611537/ Neformalusis ugdymas, kultūrinė, pilietinė, jaunimo užimtumo
10.Ramygalos klubas „Savos erdvės“Laima Kiškienė, Liaudies g. 25, Ramygala, Panevėžio r.,
tel. +370 600 52 957, Elektroninis paštas: *lpavarde@gmail.com, https://www.facebook.com/Savos-erdv%C4%97s-579165262161944/?fref=ts
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, neformaliojo ugdymo, pilietinė, socialinė, sportinė
11.Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnybaAuksė Vyšniauskienė, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys,
tel.: (8 45) 46 02 64, +370 616 46 426, el. p. ppt@panrs.lt, http://www.ppt.panevezys.lm.lt/
Socialinė, pedagoginė
12.Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurasAndrius Busila, Beržų g. 50, 36145 Panevėžys,
tel. (8 45) 43 3 0 93, el. p. vsb@panrs.lt, http://paneveziorvsb.lt/
Sportinė, sveikatinimo, laisvalaikio užimtumo
13.Panevėžio r. muzikos mokyklaLaima Plančiūnienė, Laisvės g. 18, Krekenavos mstl.,
Panevėžio r., tel.: (8 45) 59 32 01, +370 614 88 646,
el. p. muzikosmokyklapr@gmail.com, http://www.muzikosmokyklapr.lt/
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
14.Ramygalos kultūros centrasLoreta Kubiliūnienė, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r.,
tel.: (8 45) 59 23 82,+370 615 65 297,
el. p. ramygaloskc@gmail.com
Jaunimo užimtumo, laisvalaikio, savanoriškos veiklos, pilietinė, kultūrinė
15. Miežiškių kultūros centrasBirutė Titienė, Nevėžio g. 7, Miežiškių mstl., Panevėžio r.,
tel. (8 45) 59 92 17, el. p. mieziskiukc@gmail.com, http://www.mieziskiukc.lt/ 
 Kultūrinė, neformaliojo ugdymo, laisvalaikio užimtumo
16.Panevėžio rajono Tiltagalių kultūros centrasRenata Kopūstienė, Paežerio g. 2, Tiltagalių k., Panevėžio r.,
tel.: (8 45) 55 91 46, el. p. tiltagaliukc@gmail.com, www.tiltagaliukc.lt
Kultūrinė, pilietinė, neformaliojo ugdymo, laisvalaikio, jaunimo užimtumo
17.Naujamiesčio kultūros centras-dailės galerijaVigyta Dumbrienė, S. Nėries g. 14, Naujamiesčio mstl.,
Panevėžio r., tel. (8 45) 59 95 33,
el. p . naujamiesciokc@gmail.com
Kultūrinė, pilietinė, neformaliojo ugdymo, laisvalaikio, jaunimo užimtumo
18.Paįstrio kultūros centrasDaiva Kiršgalvienė, Jaunystės g. 1, Paįstrio k., Panevėžio r.,
tel. +370 671 99 478, el. p. paistriokc@gmail.com, https://www.facebook.com/PaistrioKulturosCentras/
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
19.Raguvos kultūros centrasKristina Juškienė, Laisvės g. 12, Raguvos mstl., Panevėžio r.,
tel. (8 45) 59 14 36, el. p. raguva.kc@gmail.com, https://www.facebook.com/Raguvos-kult%C5%ABros-centras-1407227552866412/
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
20.Vadoklių kultūros centrasEugenija Zakarskienė, Žalioji g. 11, Vadoklių mstl., 38200 Panevėžio r., tel.: (8 45) 55 66 37, +370 684 87 048,
el. p. vadokliukc@gmail.com, http://www.vadokliukc.lt/
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
21.Krekenavos kultūros centrasMiranda Vaitkevičienė, Birutės a. 1, Krekenavos mstl., 38306 Panevėžio r., tel.: (8 45) 59 31 28, +370 616 47 723,
el. p. krekenavoskc@gmail.com, http://www.krekenavoskc.lt/
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
22.Liūdynės kultūros centrasKarolina Raziūnienė, Ramioji g. 2, Liūdynės k.,
38130 Panevėžio r., tel.: (8 45) 55 52 73; +370 670 33 994,
el. p. liudyneskc@gmail.com, https://lt-lt.facebook.com/Li%C5%ABdyn%C4%97s-kult%C5%ABros-centras-553098618043606/
Kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo, jaunimo užimtumo
23.Ėriškių kultūros centrasAušra Sidorovienė, Ėriškėlių g. 16, Ėriškių k., 38270 Panevėžio r., tel. (8 45) 55 57 36, el. p. eriskiukc@gmail.comKultūrinė
24.Smilgių kultūros centrasLina Narkevičienė, Ramioji g. 1, Smilgių mstl., Panevėžio r.,
tel. (8 45) 55 36 39, el. p. smilgiukc@gmail.com, http://www.provincijoskultura.lt/
Jaunimo užimtumo, kultūrinė, laisvalaikio, neformaliojo ugdymo
25.Panevėžio sporto klubas „Akmenys“Modestas Ruškys, Liepų g. 5, Trakiškio k., Miežiškių sen., Panevėžio r., tel. +370 618 82 845, el. p. jkakmenys@gmail.comSportinė
26.Panevėžio rajono sporto klubas „Šėlsmas“Giedrė Maželienė, Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl.,
Vadoklių sen., Panevėžio r.,
tel.: +370 686 26 507, +370 682 14 042,
Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@gmail.com
Sportinė
27.Sporto klubas „Ąžuolynas“Vytautas Gutauskas, Įstros g. 1, Paįstrio k., Paįstrio sen., Panevėžio r., tel. +370 611 44 328, Elektroninis paštas: *g.vardas@yahoo.comSportinė
28.Orientavimosi sporto klubas „Arboro“Giedrius Valantinas, Sodų g. 4, Krekenavos mstl.,
Krekenavos sen., Panevėžio r., tel. +370 612 60 777,
Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@gmail.com, http://www.arboro.osport.lt/
Sportinė
29.Sporto klubas „Gintaras“Darius Čepelė, Kaimiškio k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.,
tel. +370 686 88 873, Elektroninis paštas: *vardaspavarde@inbox.lt
Sportinė
30. Labdaros ir paramos fondas „Nebūk abejingas“Laura Svaldenytė, Melioratorių g. 3-13, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r., tel. +370 658 23 221,
Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@gmail.com, www.neabejingas.lt 
Socialinė, pilietinė
31.Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (Jaunųjų ambasadorių tinklas)Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, Topolių al. 17, Panevėžio m., tel.: (8 45) 46 01 69, Elektroninis paštas: *vardaspavarde@gmail.com, https://www.facebook.com/groups/757154851050127/?fref=tsJaunimo užimtumo
32.Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos Uliūnų universalus daugiafunkcis centrasAlgis Adašiūnas, Žalioji g. 32, Uliūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r., tel. (8 45) 59 24 63,
el. p. pavaduotoja@ramygalosgimnazija.lt
Sportinė, kultūrinė, neformaliojo ugdymo, jaunimo užimtumo
33.Panevėžio rajono jaunųjų ūkininkų klubasMindaugas Skruzdys, Parko g. 18, Perekšlių k., Smilgių sen., Panevėžio r., tel. +370 659 18 294,
Elektroninis paštas: *vardas.pavarde@gmail.com, https://www.facebook.com/paneveziojuk/?fref=ts
Jaunimo užimtumo, žemės ūkis

 

KVIEČIAME PRISISTATYTI 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių vadovai kviečiami pateikti duomenis, kad galėtume sėkmingai bendradarbiauti jaunimo veiklos srityje.

Informaciją siųskite jaunimo reikalų koordinatorei (vyr. specialistei) Vaivai Baublytei, tel. (8 45) 58 26 93, elektroninis paštas: *vardas.pavarde@panrs.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-22 11:17