Informaciniai pranešimai

Praėjusiais metais apie 50 tūkstančių visų su statyba susijusių prašymų buvo pateikta ir beveik 32 tūkstančiai dokumentų išduota nuotoliniu būdu, naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. Tačiau gyventojams, įpratusiems tiesiogiai bendrauti su dokumentus priimančiais ir išduodančiais įstaigų specialistais, vis dar atrodo, kad tiesioginis būdas patikimesnis. Gaištamas laikas, patiriamos kelionės išlaidos, kai reikalus galima sutvarkyti prisėdus prie kompiuterio. Tereikia internete nurodyti adresą www.planuojustatyti.lt ir pasirinkti pageidaujamą gauti paslaugą.

 

Šiuo metu fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantys fiziniai asmenys gali naudotis 16 elektroninių paslaugų. Nuotoliniu būdu galima pateikti prašymą:

– informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą;

– pritarti numatomam statinių projektavimui;

– išduoti leidimą statyti naują statinį / rekonstruoti statinį / atnaujinti (modernizuoti) pastatą;

– išduoti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) kito statytojo vardu;

– išduoti rašytinį pritarimą statinio projektui;

– išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą;

– panaikinti SLD galiojimą;

– išduoti pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto sprendinių;

– išduoti pažymą apie statinio nugriovimą;

– išduoti statybos užbaigimo aktą;

– patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties keitimą;

– leisti atlikti statinio konservavimo darbus;

– pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą;

– ištaisyti klaidas dokumentuose.

Taip pat sudaryta galimybė per „Infostatybą“ pateikti privalomą pranešimą apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą ir pranešti apie galbūt savavališką statybą.

 

Asmuo, norintis nuotoliu būdu pateikti prašymą ar pranešimą, prie informacinės sistemos gali prisijungti vienu iš šių būdų:

– per elektroninės bankininkystės sistemą;

– su elektroniniu parašu;

– su mobiliuoju elektroniniu parašu.

Detalios konkrečių prašymų pateikimo internetu instrukcijos yra „Infostatybos“ tinklalapyje www.planuojustatyti.lt.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) nuolat siekia gerinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų statybos srities viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą, jų kokybę. Šiuo metu VTPSI vykdo Europos Sąjungos remiamą „Infostatybos“ modernizavimo projektą. Įgyvendinus šį projektą, bus dar paprasčiau ir patogiau naudotis elektroninėmis paslaugomis.

Konsultacijas su „Infostatyba“ susijusiais klausimais VTPSI specialistai teikia telefonu (8 5) 207 3333.


Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Su Adresų registre įregistruotais, pakeistais ar panaikintais pašto adresais ir gatvėmis galima susipažinti internete adresu: http://www.regia.lt/map/panevezio_r arba Panevėžio rajono savivaldybės (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) Architektūros skyriuje 228 kabinete.