1

„Vandentiekio tinklų Tiltagalių k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav. naujos statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami rengti „Vandentiekio tinklų Tiltagalių k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav. naujos statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statinio adresas: Tiltagalių k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.

Žemės sklypo unikalus Nr.: valstybinė žemė

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai

Statybos rūšys – naujo statinio statyba

Statinių kategorija – nesudėtingieji statiniai

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Projektai ir Co”, Ateities pl. 31, Kaunas LT-52167, El. p.: [email protected], Tel. +37069851552

Projekto vadovas: Irma Levinskienė, kv. atest. Nr. 29672, el. p.:[email protected], mob. tel.: +37069484655

Statytojas: Panevėžio raj. savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel.: 8-45 582946, el. p.: [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023-01-16 pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val. (pietūs 11.00-12.00 val.) adresu Ateities pl. 31, Kaunas arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje – www.panrs.lt, skiltyje „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“. Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu ar elektroniniu paštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks: 2023-12-16 15.00 val. gyvai, Tiltagalių kultūros centro patalpose, adresu Paežerio g. 2, Tiltagaliai.


Architektūros skyriaus informacija