1

Vaikų ugdymas Sicilijoje

Spalio 4 – 8 dienomis mūsų įstaigos direktorė Ramutė Skrickienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Paulina Nakrošiūtė, spec. pedagogė Rimantė Užusienienė dalyvavo programos ,,Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA101-0460331 ,,Laimingas mokytojas – sėkmingas vaikas – tobulėjanti visuomenė“ darbo stebėjimo vizite, kuris vyko Messinos  regione, Italijos respublikoje.  Vizito metu mums buvo sudarytos sąlygos lankytis penkiose švietimo įstaigose.

Ludum mokslo centre stebėjome, kaip jos darbuotojai vedė veiklą ikimokyklinukams. Neįtikėtini eksperimentai, linksmi sprogimai, unikalus tokio tipo formatas žavėjo ne tik vaikus, bet ir mus. Šios metodikos idėja gimė fizikui ir Ludum mokslo centro įkūrėjui ir direktoriui Daniele Abate. Joje harmoningai susilieja mokslas, teatras ir naratyvinis žaidimas. Turėjome galimybę išbandyti mokslo centre demonstruojamus prietaisus. Po užsiėmimo vyko diskusija su mokslo centro direktoriumi. Pamatytos priemonės ir jų praktinis panaudojimas turi didelę edukacinę vertę ikimokylinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų moksliniam ir technologiniam ugdymui.

Lankėmės Italos Komunos “P. Cuppari” pradinėje mokykloje. Tai maža įstaiga, kuri labai priminė mūsų mažo miestelio ugdymo įstaigos specifiką. Stebėtoje mokykloje ugdomi vaikai nuo 3 iki 9 metų. Veikia viena darželio grupė, ją lanko vaikai nuo 3 iki 5 metų. Sulaukę 5 metų vaikai eina į pirmą klasę. Mokykla turi 4 pradinio ugdymo klases. Vaikams organizuojamos edukacinės išvykos į Messinos muziejus, jie dalyvauja įvairiuose projektuose, vykdo STEAM veiklas. Papildomai, kaip neformalusis ugdymas, vyksta muzikos, dailės ir sporto užsiėmimai. Kitame įstaigos pastate įrengta IT klasė, į kurią vaikai vežiojami. Darželio grupėje dirba dvi mokytojos. Darbo laikas nuo 8 iki 16 valandos. Kadangi įstaigoje nėra valgyklos, pusryčius vaikai atsineša iš namų, o pietūs – atvežami. Vaikai yra labai savarankiški, patys pasiserviruoja pusryčių dėžutes. Ugdomoji vaikų veikla vyko darželio kieme. Buvo kalbama apie vynuoges: jų išvaizdą, spalvas, vaisiaus sandarą. Vėliau vaikai skynė vynuoges nuo šakelių, dėjo į pintines ir traiškė pirštais, lavindami smulkiąją motoriką.

Įstaigoje mus labai šiltai sutiko direktorė bei mokytojos. Vieni vaikai pasitiko mus dainele, kiti – šokiu. Gavome dovanų vaikų ir mokytojų kūrybinius darbelius, iš kurių grįžę parengėme parodėlę įstaigoje.

Tęsdamos darbo stebėjimo vizitą lankėmės Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” mokykloje. Tai pagrindinė mokykla su ikimokyklinio ugdymo grupėmis. Šioje mokykloje buvo pristatytas STEAM projektas, kurį įgyvendino 6-7 metų vaikai. Prieš pradedant projektą mokytojai vaikams pasiūlė susipažinti su Messinos miesto istorija, graikų mitais, religija ir jūros gyvūnija. Mokiniai patys turėjo teikti pasiūlymus, kaip išsaugoti griūvančius miesto pastatus, kaip mažinti jūros užterštumą ir išsaugoti joje esančią gyvūniją. Vaikai pasiskirstė grupelėmis ir draugiškai į jas priėmė bendraamžius neturinčius IT priemonių. Jie teikė savo pasiūlymus: statyti pilis, skaidres verandas atsiveriančias į jūrą, kalnus, vandens žaidimų parkus ir restoranus. Projektas buvo įgyvendintas panaudojant Minecraft programėlę. Pasimokę iš kolegų įtalų, panašų projektą planuojame vykdyti ir savo ugdymo įstaigoje.

Buvome svetingai priimtos Istituto Comprensivo Evemero da Messina. Tai daugiau, kaip 1300 mokinių ugdanti institucija, turinti daugiau nei 10 pastatų. Mokykloje matėme LEGO robotikos užsiėmimą. Vėliau nuvykome į ikimokyklinio ugdymo skyrių. Ten stebėjome, kaip ugdymas organizuojamas Covid pandemijos metu. Kadangi grupėje dirba du pedagogai, vaikai suskirstomi į dvi grupeles taip užtikrinant saugius atstumus. Mokytojai taiko patyriminio ugdymo metodą, daug dėmesio skiria vaikų savęs pažinimui, santykiui su kitais vaikais ir juos supančia aplinka. Grupėje vadovaujamasi vaizdžiomis ir aiškiomis taisyklėmis. Kartu ugdomi skirtingo amžiaus vaikai. Vyresni vaikai apmoko jaunesnius, kaip tinkamai elgtis grupėje. Svečiams buvo pristatytas mokslo metų pabaigoje sumontuotas video filmukas, kuriame vaikai grojo įvairiais muzikos instrumentais, kuriais tapo namų apyvokos daiktai. Labai patiko, kad į projektą buvo įtraukti ir grupės vaikų tėvai, kurie namuose filmavo vaikų pasirodymus, iš kurių vėliau buvo sumontuotas video filmukas. Pedagogėms labai patiko idėja apie vaikų duomenų apsaugą. Buvo sumontuoti du filmukai: vienas iš jų buvo skirtas grupės vaikų tėvams, o kitas, jau su paslėptais vaikų veidais, darželio svečiams ir kolegoms.

Paskutinę vizito dieną mus priėmė privačiame darželyje Il gardino di Luce, kuris ugdo vaikus pagal Valdorfo sistemą. Įstaigos vadovė papasakojo, kaip vyksta ugdymas, parodė naudojamas priemones, supažindino su planavimo sistema.

Vizito metu pasinaudojome galimybe nors trumpam aplankyti artimiausius miestus: Catania, Sirakūzus, Taormina, Neapoliu. Pasigrožėjome išlikusiais amfiteatrais, nuo kalnų atsiveriančiais vaizdais, Jonijos jūra. Ir pasidžiaugėme dar šiltomis, vasariškomis dienomis.


                                           Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Paulina Nakrošiūtė