Ukrainos karo pabėgėliai Panevėžio rajone autobusais važiuos nemokamai

Šiandien vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje priimtas sprendimas sudaryti galimybę užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, važiuoti Panevėžio rajono vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo viešuoju transportu taikant 100 proc. lengvatą bilietui.

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos), susijusios su transporto lengvatos taikymu karo pabėgėliams, bus kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Nustatyta nuolaida bus taikoma asmenims pateikus registraciją Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą / pažymą, išduotą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Sprendimas įsigalioja  2022 m.  balandžio 15 d.


Savivaldybės informacija