Ūkininkai, ypač smulkių ūkių šeimininkai, siekiantys gerinti ūkio veiklos rezultatus, labiau įsigilinti į aplinkos apsaugos reikalavimus ar ketinantys taikyti inovatyvias technologijas, kviečiami iki 2024 metų kovo pasinaudoti LR žemės ūkio ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų skirta parama ir dalyvauti „Žemdirbių konsultavimo projekte“. Žemdirbiams bus suteiktos  nemokamos konsultacijos arba jie galės įsijungti į diskusijų grupių susitikimus, tereikia  kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) biurus.

Ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla bei įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali gauti paramą iki 2024 m. kovo 30 dienos.

Konsultacijos bus teikiamos pagal penkias pagrindines temas:

Žemės ūkio verslo planavimas, verslo planų parengimas ir veiklos teisiniai klausimai: ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos; ūkio finansavimo galimybės  – investicijų poreikio galimybių vertinimas, ūkio veiklos prognozavimas, ekonominio gyvybingumo rodiklių vertinimas, verslo plano parengimo klausimai, galimi finansavimo šaltiniai ir sąlygos, paramos gavimo galimybės, sankcijos netinkamai įgyvendinantiems investicinius projektus, ES lėšomis įgyvendinamų  projektų rodikliai, jų monitoringas ir kt. klausimai.

Ūkių apskaitos tvarkymas ir mokesčių apskaičiavimas: finansinės apskaitos tvarkymas, mokesčių apskaičiavimo klausimai, mokestiniai įsipareigojimai, darbo santykiai, darbo kodekso nuostatos.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimo klausimai: žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei ūkinių gyvūnų deklaravimas.

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas: tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas, dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas, integruota augalų apsauga, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas, produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas, ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.

Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartai ir taikomi reikalavimai bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai: geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės bei žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimai. 

Daugiau informacijos čia


LŽŪKT informacija

 

image_print