Siekdama skatinti rajono gyventojus puoselėti tvarką savo sodybose ir aplink jas, skleisti kraštovaizdžio kūrimo patirtį vienkiemiuose, kaimuose bei miesteliuose ir Ramygalos mieste, Panevėžio rajono savivaldybė, vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-219 „Dėl Panevėžio rajono miesto ir / ar miestelių, kaimų ir vienkiemių sodybų teritorijų 2024 metų apžiūros-konkurso organizavimo“ patvirtintais apžiūros-konkurso nuostatais, 2024 m. birželio–rugsėjo mėn. organizuoja apžiūrą-konkursą Panevėžio rajono gražiausioms, geriausiai sutvarkytoms sodyboms išaiškinti. Apžiūrai-konkursui vykdyti ir gražiausioms, geriausiai tvarkomoms miesto ir / ar miestelių, kaimų (gyvenviečių) ir vienkiemių sodyboms išrinkti sudaryta Panevėžio rajono savivaldybės vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos darbas organizuojamas 2 etapais:

1 etapas – nuo birželio 17 d. iki liepos 25 d. apžiūros-konkurso etapas seniūnijose. Šiame etape seniūnijų komisijos kartu su bendruomenėmis išrinks nugalėtojus kiekvienoje kategorijoje:

  • gražiausiai sutvarkyta miesto ir / ar miestelių sodyba;
  • gražiausiai sutvarkyta kaimo (gyvenvietės) sodyba;
  • gražiausiai sutvarkyta vienkiemio sodyba.

2 etapas – nuo  rugpjūčio 1 d. iki 21 d. apžiūra-konkursas vyksta Panevėžio rajone.

Sodybų šeimininkai, norintys dalyvauti apžiūroje-konkurse, gali siūlyti savo kandidatūrą ar užregistruoti kitus asmenis iki liepos 25 d. el. p. [email protected] arba telefonu +370 45 58 29 43.


Architektūros skyriaus informacija

image_print