Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai)

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projektas

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Įsakymas „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“

Skaityti


Informacija apie parengto Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių dalių Žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001 viešinimo procedūras

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ nuostatomis bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 98 punktu, bei valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – Valstybės žemės fondas) direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr.…

Skaityti


Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo (Mitkų II smėlio telk.)

Sprendimo projektas „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“

Skaityti


Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Pažambės telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV)

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Panevėžio rajono Pažambės telkinio smėlio ir žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV)

Skaityti


Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

Sprendimo projektas „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“

Skaityti


Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projektas

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti


Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

Skaityti


Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektas

Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo Skelbimas apie sprendimo projektą dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 16:17