Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai)

Informacinis pranešimas apie Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“ bei 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-155 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų…

Skaityti


Pradedamas Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo plano rengimas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2019 m. liepos 2 d. Nr. 18-19 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30  straipsnio  2  dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. Dl-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į AB  „Panevėžio  keliai“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-07-01  prašymą  Nr. 173, n u s p r e n d ž i u pradėti Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skaityti


Informacija apie patvirtintą Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybės Karsakiškio seniūnijos Geležių, Sodelių kadastro vietovių Geležių miestelio, Lopinių, Geležių, Uoginių, Mažeikiškių, Pievoniškių, Prūselių, Rodūnėlės, Pikčių, Ničiūnų, Natiškių, Naujadvario, Tautvilų, Gudgalio, Užubalių II, Užubalių I, Mėlynių, Žiliškių I, Žiliškių II kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektą Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, bei Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 115 punktu, informuojame, kad…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų

Skaityti


Dėl susipažinimo su parengtu Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektu

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektu (II dalis. Žemės sklypai, proj. Nr. 295 – Nr. 301) (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas. Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta: –   Panevėžio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt; –   UAB „Kelprojektas“ interneto…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projekto

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projekto

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-25 16:17