Įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų (LLI-539 Tour de Crafts)“ 2021 m. rugpjūčio 2-3 d. Anykščių menų inkubatoriuje (J. Biliūno g. 53, Anykščiai) organizuojami teoriniai mokymai vietos amatininkams, menininkams, kūrėjams, planuojantiems pradėti naujus verslus.

Numatomos mokymų temos: „Turizmo tendencijos: patirties turizmas ir suasmeninti patirčių modeliai, unikalumo paieškos ir kūrybinių patirčių įskaitmeninimas“, „Prekės ženklo naudojimas – kaip tapti matomais ir atpažįstamais internete“, „Skaitmeninė komunikacija“, „Komunikavimas ir reklama Facebook“, „Reklama Google“, praktinės užduotys. Šiuos mokymus ves dėstytojos: dr. Rasa Levickaitė, dr. Dominyka Venciūtė, skaitmeninės komunikacijos specialistas Justas Tekutis.

Kviečiame vietos amatininkus, menininkus ir kūrėjus dalyvauti mokymuose!

Daugiau apie projektą: https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2021/05/amatininkyste_lt.pdf

Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Informacija apie 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą: https://latlit.eu/

Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti skelbiami viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio pranešimo turinį atsako projekto partneris – Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Kontaktinis asmuo: projekto koordinatorė Miglė Bražėnienė, tel. +370 45 581 707, el. p. migle.brazeniene@panrs.lt

THEORETICAL TRAININGS FOR CRAFTSMEN, ARTISTS AND CREATORS!

On 2-3 of August, 2021 theoretical trainings for local craftsmen, artists and creators who plan to start new business will be organized at Anykščiai Art Incubator (J. Biliūno str. 53, Anykščiai). These trainings will take place under implementation of the Interreg V-A Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014–2020 project „Craftsmanship as Tourism Product without Borders (LLI-539 Tour de Crafts)“.

Training topics: „Tourism trends: experiential tourism and personalized models of experience, search of uniqueness and digitization of creative experiences“, „Branding – how to become visible and recognizable on the Internet“, „Digital communication“, „Communication and advertising on Facebook“, „Advertising on Google“ and practical tasks. These trainings will be led by lecturers: dr. Rasa Levickaitė, dr. Dominyka Venciūtė and digital communication specialist Justas Tekutis.

We invite local craftsmen, artists and creators to participate in these trainings!

More about the project: https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2021/05/amatininkyste_en.pdf

The project is funded by the European Regional Development Fund.

Information about the Interreg V-A Latvia – Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014–2020: https://latlit.eu/

The event will be photographed and filmed, so please be informed that you may be featured in photos or videos of the event, and these photos or videos may be posted on publicly available social networks or media.

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the project partner – Panevėžys district municipality administration and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Contact person: project coordinator Miglė Bražėnienė, tel. +370 45 581 707, e-mail: migle.brazeniene@panrs.lt

image_print