Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 139 1 2 3 139

DataNumerisPavadinimas
2023-11-23T-275Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo
  0_document.doc
2023-11-23T-274Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos
  0_document.docx
2023-11-23T-273Dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimo savivaldybės nuosavybėn
  0_document.doc
  1_document.docx
2023-11-23T-272Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2023-11-23T-271Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-11-23T-270Dėl Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-11-22T-269Dėl bendruomenės iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
2023-11-22T-268Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.xlsx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.docx
2023-10-26T-264Dėl pavedimo Panevėžio rajono savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl įgaliojimų Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2023-10-26T-262Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-26T-257Dėl nuomos sutarties pratęsimo
  0_document.docx
2023-10-26T-256Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis"
  0_document.docx
2023-10-26T-252Dėl pritarimo programos „Erasmus+“ projektų įgyvendinimui
  0_document.docx
2023-10-26T-249Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal regioninės pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-17 (RE) „Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą“
  0_document.docx
2023-10-25T-267Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
2023-10-25T-266Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“
  0_document.docx
2023-10-25T-265Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-25T-263Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-25T-261Dėl juridinio asmens – VšĮ Velžio komunalinio ūkio – buveinės adreso pakeitimo
  0_document.docx
2023-10-25T-260Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx

Page 1 of 139 1 2 3 139

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59