Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 108 1 2 3 108

DataNumerisPavadinimas
2021-06-29T-154Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“
  0_document.docx
2021-06-29T-153Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
2021-06-29T-152Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-151Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-06-29T-150Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijai
  0_document.docx
2021-06-29T-149Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai
  0_document.doc
2021-06-29T-148Dėl turto nurašymo
  0_document.docx
2021-06-29T-147Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybs turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-146Dėl nuomos sutarties pratęsimo
  0_document.docx
2021-06-29T-145Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo
  0_document.doc
2021-06-29T-144Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-143Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.T-24 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2021-06-29T-142Dėl Savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-141Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-140Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-4 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-261 "Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-139Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo
  0_document.docx
2021-06-29T-138Dėl pritarimo kultūros centrų 2020 metų veiklos ataskaitoms
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
  7_document.docx
  8_document.docx
  9_document.docx
  10_document.docx
  11_document.docx
  12_document.docx
2021-06-29T-137Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2021-06-29T-136Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-22T-156Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
  6_document.xlsx
  7_document.xlsx
  8_document.xlsx

Page 1 of 108 1 2 3 108

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09