Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 109 1 2 3 109

DataNumerisPavadinimas
2021-08-26T-179Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-26T-178Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-26T-177Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-176Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-26T-175Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-174Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
  0_document.docx
2021-08-26T-173Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-172Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-08-26T-171Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2022 metais
  0_document.docx
2021-08-26T-170Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašų patvirtinimo
  0_document.docx
2021-08-26T-169Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.xlsx
  1_document.docx
2021-08-26T-168Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl projektų, apmokamų išlaidų kompensavimo būdu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-167Dėl pritarimo projektų rengimui ir įgyvendinimui pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“
  0_document.docx
2021-08-26T-166Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-165Dėl pasiūlymų dėl Panevėžio rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objetų paskelbimo savivaldybės saugomais nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-08-26T-164Dėl specialiųjų planų pripažinimo bendrojo plano sudedamąja dalimi
  0_document.docx
2021-08-26T-163Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir keitimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-08-26T-162Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-161Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-26T-160Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
  0_document.docx

Page 1 of 109 1 2 3 109

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09