Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 113 1 2 3 113

DataNumerisPavadinimas
2021-12-27T-255Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-12-27T-254Dėl Panevėžio rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
2021-12-27T-253Dėl Želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
2021-12-27T-251Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui
  0_document.docx
2021-12-27T-249Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2021-12-27T-248Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo
  0_document.doc
2021-12-27T-247Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-12-27T-246Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
  0_document.docx
2021-12-27T-245Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
  0_document.docx
2021-12-27T-244Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-12-27T-243Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams nustatymo
  0_document.docx
2021-12-27T-242Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos 2022 metais nustatymo
  0_document.docx
2021-12-27T-241Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2022 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo
  0_document.docx
2021-12-23T-257Dėl gatvių pavadinimų suteikimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.pdf
2021-12-23T-256Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-12-23T-252Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-12-23T-250Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
  0_document.docx
2021-12-02T-240Dėl leidimo savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą V. S.
  0_document.docx
2021-12-02T-239Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-12-02T-238Dėl sutikimo finansuoti objektų sąraše įrašytus objektų darbus
  0_document.docx

Page 1 of 113 1 2 3 113

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09