Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 101 1 2 3 101

DataNumerisPavadinimas
2021-01-21T-9Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos įstatų patvirtinimo
  0_document.docx
2021-01-21T-8Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai
  0_document.docx
2021-01-21T-7Dėl turto nurašymo
  0_document.docx
2021-01-21T-6Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-01-21T-5Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
  0_document.docx
2021-01-21T-4Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-261 "Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-01-21T-3Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-01-21T-22Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo
  0_document.docx
2021-01-21T-21Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo
  0_document.docx
2021-01-21T-20Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl 2020 m. vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2021-01-21T-2Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-01-21T-19Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Studijų rėmimo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
  0_document.docx
2021-01-21T-18Dėl Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-01-21T-17Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Bernatonių mokyklą-darželį
  0_document.docx
2021-01-21T-16Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Miežiškių pagrindinę mokyklą
  0_document.docx
2021-01-21T-15Dėl sutikimo reorganizuoti Panevėžio r. Vadoklių pagrindinę mokyklą
  0_document.docx
2021-01-21T-14Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-01-21T-13Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 31 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-01-21T-12Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-01-21T-11Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-163 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx

Page 1 of 101 1 2 3 101

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09