Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 122 1 2 3 122

DataNumerisPavadinimas
2022-08-30T-176Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-193Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2023 metais
  0_document.docx
2022-08-29T-192Dėl Panevėžio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti
  0_document.docx
2022-08-29T-191Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn
  0_document.docx
2022-08-29T-190Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo
  0_document.doc
2022-08-29T-189Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-188Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-187Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022m. birželio 16 d. sprendimo Nr.T-156 „Dėl 2022-2030 metų plėtros programos pažangos priemonės „Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą" lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-186Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl vešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-185Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo
  0_document.xlsx
  1_document.docx
2022-08-29T-182Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 m. Vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ ir jungtinės veiklos sutartis projektui“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-181Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 m. Vietos plėtros strategija“ priemonę „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-08-29T-180Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“
  0_document.docx
2022-08-29T-179Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo
  0_document.docx
2022-08-29T-178Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio apskrities regioninę kultūros tarybą
  0_document.docx
2022-08-29T-177Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo
  0_document.docx
2022-08-29T-175Dėl Panevėžio rajono švietimo centro ir Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
2022-08-29T-174Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.xlsx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.docx
2022-08-29T-173Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
  0_document.xlsx
  1_document.pdf
  2_document.docx
2022-08-26T-184Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-79 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) statybos, rekonstravimo, remonto darbų 2022-2024 m. objektų prioritetinės eilės patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx

Page 1 of 122 1 2 3 122

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09