Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 7 of 112  1 5 6 7 8 9 112

DataNumerisPavadinimas
2021-05-20T-119Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-118Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.doc
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
  7_document.doc
  8_document.docx
  9_document.docx
  10_document.docx
  11_document.docx
  12_document.docx
  13_document.docx
  14_document.docx
  15_document.doc
  16_document.docx
  17_document.docx
  18_document.docx
  19_document.doc
  20_document.docx
  21_document.docx
  22_document.docx
  23_document.docx
  24_document.docx
  25_document.docx
  26_document.docx
2021-05-20T-117Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-116Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-115Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-114Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-05-20T-113Dėl turto perėmimo nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-05-20T-112Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-05-20T-111Dėl Jotainių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
  0_document.docx
2021-05-20T-110Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-05-20T-109Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2020 metų veiklos ataskaitai
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-20T-108Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-05-10T-133Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-04-08T-97Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo
  0_document.docx
2021-04-08T-96Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui
  0_document.docx
2021-04-08T-95Dėl Geriausio metų kultūros darbuotojo vardo suteikimo
  0_document.docx
2021-04-08T-94Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-243 "Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų įstaigų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2021-04-08T-93Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-04-08T-92Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-04-08T-91Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-21 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės narystės asociacijoje „Panevėžio rajono vietos veiklos grupė“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx

Page 7 of 112  1 5 6 7 8 9 112

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09