Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 5 of 139  1 3 4 5 6 7 139

DataNumerisPavadinimas
2023-08-28T-202Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą M. L.
  0_document.docx
2023-08-28T-201Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo, teikimo ir iniciatyvos įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-08-28T-200Dėl pritarimo projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimui
  0_document.docx
2023-08-28T-199Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-08-28T-194Dėl turto nuomos
  0_document.docx
2023-08-28T-193Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2024 metais
  0_document.docx
2023-08-28T-192Dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimo savivaldybės nuosavybėn
  0_document.docx
  1_document.docx
2023-08-28T-190Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-08-28T-189Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2023-08-28T-188Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos vandenys“
  0_document.docx
2023-08-28T-187Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2023-08-28T-186Dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti ir jo tolesnio panaudojimo
  0_document.docx
2023-08-28T-185Dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.pdf
2023-08-28T-184Dėl AB „Panevėžio energija“ 2022 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2022 metų metiniu pranešimu tvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2023-08-28T-183Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio 2022 metų pranešimo tvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.pdf
2023-08-28T-178Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.doc
2023-08-28T-177Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.pdf
2023-08-28T-176Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mero rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-08-28T-175Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
2023-06-22T-174Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo
  0_document.docx

Page 5 of 139  1 3 4 5 6 7 139

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59