Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 4 of 110  1 2 3 4 5 6 110

DataNumerisPavadinimas
2021-06-29T-141Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-140Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-4 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-261 "Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-29T-139Dėl Panevėžio rajono geriausio Metų mokytojo vardo suteikimo
  0_document.docx
2021-06-29T-138Dėl pritarimo kultūros centrų 2020 metų veiklos ataskaitoms
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
  7_document.docx
  8_document.docx
  9_document.docx
  10_document.docx
  11_document.docx
  12_document.docx
2021-06-29T-137Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2021-06-29T-136Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-22T-156Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
  6_document.xlsx
  7_document.xlsx
  8_document.xlsx
2021-06-22T-155Dėl pritarimo kaimo bendruomenių projektų įgyvendinimui 2021 metais
  0_document.docx
2021-05-20T-135Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-134Dėl metinio žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų nustatymo
  0_document.docx
2021-05-20T-132Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-144 "Dėl Panevėžio rajono savivalybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-131Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2021 metams panaudojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-130Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Panevėžio rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo
  0_document.docx
2021-05-20T-129Dėl Panevėžio rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-05-20T-128Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-20T-127Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-20T-126Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-159 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-20T-125Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2021-05-20T-124Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.xlsx
  4_document.docx
  5_document.xlsx
  6_document.docx
  7_document.xlsx
  8_document.docx
  9_document.xlsx
  10_document.docx
  11_document.xlsx
  12_document.docx
  13_document.xlsx
  14_document.docx
  15_document.xlsx
  16_document.docx
  17_document.xlsx
2021-05-20T-123Dėl 2021 m. vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx

Page 4 of 110  1 2 3 4 5 6 110

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09