Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 3 of 122  1 2 3 4 5 122

DataNumerisPavadinimas
2022-06-16T-149Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo
  0_document.docx
2022-06-16T-147Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-06-16T-146Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2022-06-16T-145Dėl turto nurašymo
  0_document.docx
2022-06-16T-144Dėl nuomos sutarties pratęsimo
  0_document.docx
2022-06-16T-143Dėl patalpų nuomos
  0_document.docx
2022-06-16T-142Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai
2022-06-16T-141Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo
  0_document.doc
2022-06-16T-140Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „ Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-06-16T-139Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo
  0_document.docx
2022-06-16T-138Dėl leidimo viešajai įstaigai Velžio komunaliniam ūkiui įkeisti turtą
  0_document.docx
2022-06-16T-137Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į VšĮ Velžio komunalinį ūkį
  0_document.docx
2022-06-16T-136Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai
  0_document.docx
  1_document.pdf
2022-06-16T-135Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2021 metų veiklos ataskaitai
  0_document.pdf
  1_document.docx
2022-06-16T-134Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2021 metų veiklos ataskaitai
  0_document.pdf
  1_document.docx
2022-06-15T-159Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal 2022 metų nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai
  0_document.docx
  1_document.docx
2022-06-15T-156Dėl 2022-2030 metų plėtros programos Pažangos priemonės "Pagerinti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklę didinant žemės ūkio veiklos konkurencingumą" lėšų melioracijai 2022 metais panaudojimo programos patvirtinimo
  0_document.docx
2022-06-15T-148Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2022-06-15T-133Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos plano patvirtinimo
  0_document.doc
  1_document.docx
2022-06-15T-132Dėl pritarimo projekto rengimui pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016-2023 m. vietos plėtros strategija" priemonės „NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra" ir jungtinės veiklos sutarties projektui
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx

Page 3 of 122  1 2 3 4 5 122

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09