Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 148 of 149  1 146 147 148 149

DataNumerisPavadinimas
2013-02-27T-38DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-37DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ, GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO, KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ IR RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
  0_document.doc
2013-02-27T-36DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-35DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-34DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS LENINGRADO SRITIES TOSNO RAJONO BENDRADARBIAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-33DĖL PRITARIMO PROJEKTO "TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE" RENGIMUI PAGAL 2007Š¢â‚¬"2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO "ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS" ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R "TERITORIJŲ PLANAVIMAS"
  0_document.doc
2013-02-27T-32DĖL PRITARIMO PROJEKTO "PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS" RENGIMUI PAGAL
  0_document.doc
2013-02-27T-31DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŠŪNIJŲ
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
  7_document.doc
  8_document.doc
  9_document.doc
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.doc
2013-02-27T-30Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.xls
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.doc
  7_document.xls
  8_document.xls
  9_document.xls
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.xls
  13_document.doc
  14_document.doc
  15_document.doc
  16_document.xls
  17_document.doc
  18_document.doc
2013-02-27T-29DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.doc
  3_document.xls
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.xls
  7_document.doc
  8_document.doc
2013-02-13T-28DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ VALDYMO OPTIMIZAVIMUI SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-13T-27DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. T-117 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-02-08T-26DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2012 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-08T-25DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-07T-9DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ BENDRUOMENĖS CENTRO „VAIVADAI“
  0_document.doc
2013-02-07T-8DĖL SUTIKIMO DALYVAUTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KARSAKIŠKIO SENIŪNIJOS GELEŽIŲ KADASTRO VIETOVĖS GELEŽIŲ MIESTELIO, TAUTVILŲ, LOPINIŲ, MAŽEIKIŠKIŲ, PRŪSELIŲ, RODŪNĖLIŲ KAIMŲ IR JŲ DALIŲ ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTE
  0_document.doc
2013-02-07T-7DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO GIDUI MEŠKIUI
  0_document.doc
2013-02-07T-6DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-07T-5DĖL GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE, RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMUOES, RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE IR KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS 2013 METAIS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-07T-4DĖL MITYBOS, MEDIKAMENTŲ, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ ATSARGŲ, MINKŠTO INVENTORIAUS IŠLAIDŲ FINANSINIŲ NORMATYVŲ RAJONO SUAUGUSIŲ ASMENŲ GLOBOS ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
  0_document.doc

Page 148 of 149  1 146 147 148 149

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59