Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 138 of 148  1 136 137 138 139 140 148

DataNumerisPavadinimas
2013-12-19T-219DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
2013-12-19T-218DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-12-19T-217DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
  0_document.doc
2013-11-22T-207DĖL ATESTAVIMO KOMISIJOS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJAMS ATESTUOTI SUDARYMO
  0_document.doc
2013-11-22T-206 DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ IR MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-11-22T-205DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS ĮSTEIGIMO BEI JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-11-22T-204DĖL VŠĮ KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-11-22T-198DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.doc
2013-11-22T-194Dėl žemės mokesčio
  0_document.doc
2013-11-21T-215DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL PIRČIŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-11-21T-214DĖL PRITARIMO PROJEKTO „POLICIJOS PAREIGŪNŲ IR MOKYKLŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ BENDRADARBIAVIMO TINKLO KŪRIMAS, UŽTIKRINANT EFEKTYVŲ POVEIKĮ NEPILNAMEČIŲ DELINKVENTINIAM ELGESIUI, PER MEDIACIJOS DIEGIMĄ MOKYKLOSE“ RENGIMUI
  0_document.docx
2013-11-21T-213DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.docx
2013-11-21T-212DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI
  0_document.docx
2013-11-21T-211 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-637 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TRANSPORTO NAUDOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-11-21T-210 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-53
  0_document.doc
2013-11-21T-209DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANEVĖŽIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-11-21T-208DĖL 2012 M. LIEPOS 4 D. PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T-133 „DĖL MAITINIMO PASLAUGOS KAINOS DYDŽIO NUSTATYMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR
  0_document.doc
2013-11-21T-203DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS DĖL PROJEKTO „DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS“ ĮGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES PROJEKTUI
  0_document.doc
2013-11-21T-202DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
  0_document.doc
2013-11-21T-201DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO
  0_document.doc

Page 138 of 148  1 136 137 138 139 140 148

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59