Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 132 of 147  1 130 131 132 133 134 147

DataNumerisPavadinimas
2014-03-27T-77DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007–2013 METŲ STRATEGIJĄ, RENGIMUI IR VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ PROJEKTUI
  0_document.docx
2014-03-27T-76DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2014-03-27T-75Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui
  0_document.doc
2014-03-27T-74DĖL PAVEDIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI ATLIKTI DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS
  0_document.docx
2014-03-27T-73DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2014–2015 M. M.
  0_document.docx
2014-03-27T-72DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
  0_document.doc
2014-03-27T-70DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
2014-03-27T-69DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-03-27T-67DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.docx
2014-03-27T-66Dėl LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VELŽIO KOMUNALINIAM ŪKIUI PERDUOTI TURTĄ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ
  0_document.doc
2014-03-27T-65DĖL LEIDIMO SUDARYTI SUTARTĮ IR PATVIRTINTI NUOMOS MOKESTĮ
  0_document.doc
2014-03-27T-64DĖL SUTIKIMO ĮREGISTRUOTI BUVEINĖS ADRESĄ
  0_document.doc
2014-03-27T-63Dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
2014-03-27T-62Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ
  0_document.doc
2014-03-27T-61DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
  0_document.docx
2014-03-27T-60DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-03-27T-59DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI
  0_document.doc
2014-03-27T-58DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
2014-03-27T-57DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.xls
  1_document.XLS
  2_document.xls
  3_document.xls
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.xls
  7_document.xls
  8_document.XLS
  9_document.xls
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.xls
  13_document.xls
  14_document.xls
  15_document.xls
  16_document.xls
  17_document.xls
  18_document.xls
  19_document.xls
  20_document.doc
  21_document.xls
  22_document.xls
  23_document.doc
  24_document.xls
  25_document.docx
  26_document.xls
2014-03-27T-56DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2014 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.docx
  1_document.xls
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
  5_document.docx

Page 132 of 147  1 130 131 132 133 134 147

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59