Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 132 of 136  1 130 131 132 133 134 136

DataNumerisPavadinimas
2013-05-02T-95dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-05-02T-94DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-06 SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-93DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ ASMENIMS (ŠEIMOMS) SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-05-02T-92DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO EUGENIJAI KONTRIMIENEI
  0_document.doc
2013-05-02T-91DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-01-21 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO UPYTĖS KAIME, PANEVĖŽIO RAJONE, PLĖTRA“ RENGIMUI PAGAL KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“
  0_document.doc
2013-05-02T-90DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
  0_document.doc
  1_document.xls
2013-05-02T-89DĖL VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-88DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-87DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-86DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.doc
2013-05-02T-85DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
2013-05-02T-84DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-83DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR KAPITALO DIDINIMO“
  0_document.doc
2013-05-02T-82 DĖL TURTO NURAŠYMO
  0_document.doc
2013-05-02T-81DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-80Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.doc
2013-05-02T-79DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-78DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO
  0_document.doc
2013-05-02T-77DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-05-02T-76DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc

Page 132 of 136  1 130 131 132 133 134 136

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59