Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 122 of 124  1 120 121 122 123 124

DataNumerisPavadinimas
2013-03-28T-58DĖL PASTATO NUOMOS
  0_document.doc
2013-03-28T-57DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2008 M. BALANDŽIO 18 D. SUTARTIES NR. S1-320 ATNAUJINIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-56dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-28T-55DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013Š¢â‚¬"2014 M. M.
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-28T-54DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŠŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ
  0_document.doc
2013-03-28T-53DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
2013-03-28T-52DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-51DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-14T-50DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS DĖL PROJEKTO "DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS" ĮGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES PROJEKTUI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-49DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
  0_document.doc
2013-02-27T-48DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
2013-02-27T-47DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-46DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-45Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
  0_document.doc
2013-02-27T-44DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-299 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
  0_document.doc
2013-02-27T-43DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS 2003 M. KOVO 18 D. SUTARTIES ATNAUJINIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-42DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 "DĖL KAI KURIŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO, PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-41DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŠŪDU, SąRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-40DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007Š¢â‚¬"2013 METŲ STRATEGIJą, RENGIMUI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-39DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR.T-195 "DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO" PAKEITIMO
  0_document.doc

Page 122 of 124  1 120 121 122 123 124

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09