Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 121 of 127  1 119 120 121 122 123 127

DataNumerisPavadinimas
2013-08-22T-136DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-134DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-133Dėl UAB "Aukštaitijos vandenys" veiklos ir plėtros plano 2013-2016 metais papildymo suderinimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-132DĖL uAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
2013-08-22T-131DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-130DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS IR KITOMS GYVENTOJŲ BENDRIJOMS BEI VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-129DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-128DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
2013-08-22T-127DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.xls
2013-06-25T-114DĖL Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-25T-113DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO IR PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMUI DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ IR NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTUI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-25T-112DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-06-29 SPRENDIMO NR. T-155 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-06-25T-111DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-25T-109DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-18SPRENDIMO NR. T-55 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013-2014 M.M." PAKEITIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-21T-124DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-06-21T-123DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
  0_document.doc
2013-06-20T-99DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŪKĮ
  0_document.doc
2013-06-20T-98DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
2013-06-20T-97DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-06-20T-126DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2014 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc

Page 121 of 127  1 119 120 121 122 123 127

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59