Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 120 of 127  1 118 119 120 121 122 127

DataNumerisPavadinimas
2013-10-17T-155DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-10-17T-154DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-23T-135Sprendimas ,,Dėl pripažinto netinkamu(negalimu) naudoti turto nurašymo ir likvidavimo“
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-153DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-152DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMO DĖL TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI
  0_document.doc
2013-08-22T-151DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-150DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ANTANINAI MOCKEVIČIENEI
  0_document.doc
2013-08-22T-149DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO REGINAI DMUKAUSKIENEI
  0_document.doc
2013-08-22T-148DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-191 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSISIAIS GALIOS
  0_document.doc
2013-08-22T-147DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ RENGIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĘ „VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), SUMAŽINANT ENERGIJOS VARTOJIMO SĄNAUDAS“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-146DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-120 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-145DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-144DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T – 124 ,, DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-143DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
  10_document.pdf
  11_document.pdf
  12_document.pdf
  13_document.pdf
  14_document.pdf
  15_document.doc
2013-08-22T-142DĖL SMILGIŲ, MIEŽIŠKIŲ, VADOKLIŲ, ŠILŲ MIESTELIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-141DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
2013-08-22T-140Dėl 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS
  0_document.doc
2013-08-22T-139DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-138DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-137dėl MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc

Page 120 of 127  1 118 119 120 121 122 127

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59