Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 110 of 112  1 108 109 110 111 112

DataNumerisPavadinimas
2013-02-27T-45Dėl nekilnojamojo turto mokesčio
  0_document.doc
2013-02-27T-44DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-299 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T-268 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
  0_document.doc
2013-02-27T-43DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS 2003 M. KOVO 18 D. SUTARTIES ATNAUJINIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-42DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-30 "DĖL KAI KURIŲ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ KEITIMO, PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-41DĖL PROJEKTŲ, APMOKAMŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŠŪDU, SąRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-40DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ, PLANUOJAMŲ ĮGYVENDINTI PAGAL PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PANEVĖŽIO RAJONO VIETOS PLĖTROS 2007Š¢â‚¬"2013 METŲ STRATEGIJą, RENGIMUI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-39DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR.T-195 "DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-38DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-27T-37DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PANEVĖŽIO RAJONO RAGUVOS ŠVENTO KAZIMIERO SENELIŲ GLOBOS NAMŲ, GUSTONIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO, KREKENAVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ IR RAMYGALOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
  0_document.doc
2013-02-27T-36DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-35DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-34DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS LENINGRADO SRITIES TOSNO RAJONO BENDRADARBIAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-33DĖL PRITARIMO PROJEKTO "TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS PANEVĖŽIO RAJONE" RENGIMUI PAGAL 2007Š¢â‚¬"2013 METŲ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO "ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS" ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.2-VRM-04-R "TERITORIJŲ PLANAVIMAS"
  0_document.doc
2013-02-27T-32DĖL PRITARIMO PROJEKTO "PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS" RENGIMUI PAGAL
  0_document.doc
2013-02-27T-31DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŠŪNIJŲ
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
  4_document.doc
  5_document.doc
  6_document.doc
  7_document.doc
  8_document.doc
  9_document.doc
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.doc
2013-02-27T-30Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2013–2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.xls
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.doc
  7_document.xls
  8_document.xls
  9_document.xls
  10_document.doc
  11_document.doc
  12_document.xls
  13_document.doc
  14_document.doc
  15_document.doc
  16_document.xls
  17_document.doc
  18_document.doc
2013-02-27T-29DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.xls
  2_document.doc
  3_document.xls
  4_document.xls
  5_document.xls
  6_document.xls
  7_document.doc
  8_document.doc
2013-02-13T-28DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ VALDYMO OPTIMIZAVIMUI SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-02-13T-27DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 18 D. SPRENDIMO NR. T-117 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-02-08T-26DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2012 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc

Page 110 of 112  1 108 109 110 111 112

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09