Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 108 of 122  1 106 107 108 109 110 122

DataNumerisPavadinimas
2014-03-27T-54DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
  0_document.docx
2014-03-27T-53DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 4.84 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.docx
2014-03-27T-52DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.docx
  1_document.doc
2014-03-27T-51DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.docx
  1_document.pdf
2014-02-21T-41DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.odt
  1_document.doc
2014-02-21T-40DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2013 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.odt
  1_document.doc
2014-02-20T-50DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO VILMAI PELECKIENEI
  0_document.doc
2014-02-20T-49DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-48DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-47DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-46DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-45DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-44DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.docx
2014-02-20T-43DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
  0_document.docx
2014-02-20T-42DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS 2013 METŲ VEIKLOS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-39DĖL SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.docx
2014-02-20T-37DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
2014-02-20T-36DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
  10_document.pdf
2014-02-20T-35DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-131 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2014-02-20T-34DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO KULTŪROS CENTRŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR KULTŪROS CENTRŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
  0_document.odt
  1_document.odt

Page 108 of 122  1 106 107 108 109 110 122

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09