Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 107 of 110  1 105 106 107 108 109 110

DataNumerisPavadinimas
2013-03-28T-68DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-67DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-28T-66DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO VIDAI PETRONIENEI
  0_document.doc
2013-03-28T-65DĖL MIEŽIŠKIŲ, SMILGIŲ, ŠILŲ, VADOKLIŲ MIESTELIŲ BENDRŲJŲ PLANŲ KONCEPCIJŲ APROBAVIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-64DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-10 SPRENDIMO NR. T-236 "DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS SUDARYMO, NUOSTATŲ BEI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-63DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.doc
  8_document.pdf
2013-03-28T-62DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.pdf
  1_document.doc
2013-03-28T-61DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO 2013 METŲ SąMATOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-28T-60Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo viešosios įstaigose
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-03-28T-59Dėl PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VŠĮ VELŽIO KOMUNALINĮ ŠŪKĮ
  0_document.doc
2013-03-28T-58DĖL PASTATO NUOMOS
  0_document.doc
2013-03-28T-57DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2008 M. BALANDŽIO 18 D. SUTARTIES NR. S1-320 ATNAUJINIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-56dėl SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTą Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-28T-55DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKINIŲ IR KLASIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS SKAIČIAUS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2013Š¢â‚¬"2014 M. M.
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-28T-54DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŠŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ
  0_document.doc
2013-03-28T-53DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
2013-03-28T-52DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-51DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-14T-50DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS DĖL PROJEKTO "DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO SKATINIMAS, II ETAPAS" ĮGYVENDINIMO IR BENDRADARBIAVIMO DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE SUTARTIES PROJEKTUI
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-02-27T-49DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
  0_document.doc

Page 107 of 110  1 105 106 107 108 109 110

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09