Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 106 of 110  1 104 105 106 107 108 110

DataNumerisPavadinimas
2013-05-02T-88DĖL DETALIOJO PLANO TERITORIJOS IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMŲ PATIKSLINIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-87DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-86DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.doc
2013-05-02T-85DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
2013-05-02T-84DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-83DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-279 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR KAPITALO DIDINIMO“
  0_document.doc
2013-05-02T-82 DĖL TURTO NURAŠYMO
  0_document.doc
2013-05-02T-81DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-80Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.doc
2013-05-02T-79DĖL PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PANEVĖŽIO RAJONO LIŪDYNĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO REORGANIZAVIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-78DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO
  0_document.doc
2013-05-02T-77DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-05-02T-76DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
2013-05-02T-75DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-05-02T-74DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI
  0_document.doc
2013-05-02T-73DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
2013-05-02T-72DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREKENAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.xls
  4_document.doc
2013-05-02T-71DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, VEIKLOS ATASKAITOS IR 2013 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
  0_document.xls
  1_document.xls
  2_document.xls
  3_document.doc
  4_document.xls
  5_document.XLS
  6_document.xls
  7_document.doc
  8_document.xls
  9_document.XLS
  10_document.xls
  11_document.doc
  12_document.xls
  13_document.xls
  14_document.xls
  15_document.xls
  16_document.XLS
  17_document.xls
  18_document.xls
  19_document.xls
  20_document.xls
  21_document.doc
  22_document.xls
  23_document.xls
  24_document.xls
2013-04-05T-70DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
  0_document.doc
2013-03-28T-69DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc

Page 106 of 110  1 104 105 106 107 108 110

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09