Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 105 of 112  1 103 104 105 106 107 112

DataNumerisPavadinimas
2013-08-22T-146DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-120 „ DĖL PRITARIMO PROJEKTŲ RENGIMUI PAGAL 2007–2013 M. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ESMINĖ EKONOMINĖ INFRASTRUKTŪRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP2-4.2-ŪM-02-K „ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-145DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-27 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-144DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T – 124 ,, DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-143DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO IR ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
  4_document.pdf
  5_document.pdf
  6_document.pdf
  7_document.pdf
  8_document.pdf
  9_document.pdf
  10_document.pdf
  11_document.pdf
  12_document.pdf
  13_document.pdf
  14_document.pdf
  15_document.doc
2013-08-22T-142DĖL SMILGIŲ, MIEŽIŠKIŲ, VADOKLIŲ, ŠILŲ MIESTELIŲ TERITORIJŲ BENDRŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-141DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
2013-08-22T-140Dėl 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS
  0_document.doc
2013-08-22T-139DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-138DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS“ PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-137dėl MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
  0_document.doc
2013-08-22T-136DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ MAKSIMALAUS BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-134DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-133Dėl UAB "Aukštaitijos vandenys" veiklos ir plėtros plano 2013-2016 metais papildymo suderinimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-132DĖL uAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO
  0_document.doc
2013-08-22T-131DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, SKAIČIAUS BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-130DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KAIMO BENDRUOMENĖMS, RELIGINĖMS IR KITOMS GYVENTOJŲ BENDRIJOMS BEI VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS APRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-129DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-128DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2012 METŲ APYVARTINIŲ LĖŠŲ LIKUČIO
  0_document.doc
2013-08-22T-127DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.pdf
  2_document.xls
2013-06-25T-114DĖL Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų
  0_document.doc
  1_document.doc

Page 105 of 112  1 103 104 105 106 107 112

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09