Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 104 of 112  1 102 103 104 105 106 112

DataNumerisPavadinimas
2013-10-17T-165DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ AUDITO ATLIKIMO
  0_document.doc
2013-10-17T-164DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
  0_document.doc
2013-10-17T-163DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO
  0_document.doc
2013-10-17T-162DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO
  0_document.doc
2013-10-17T-161 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
  0_document.doc
2013-10-17T-160DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ 2014 M. MOKESČIO DYDŽIO UŽ VEIKLĄ, VYKDOMĄ PAGAL VERSLO LIUDIJIMUS, NUSTATYMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-10-17T-159 DĖL GAISRINIO AUTOMOBILIO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
  0_document.doc
2013-10-17T-158DĖL VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VELŽIO KOMUNALINIAM ŪKIUI ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
  0_document.doc
2013-10-17T-157DĖL ATSISAKYMO PASIIMTI TURTĄ
  0_document.doc
2013-10-17T-156DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO SENIŪNIJOMS“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
  0_document.doc
2013-10-17T-155DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-10-17T-154DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-23T-135Sprendimas ,,Dėl pripažinto netinkamu(negalimu) naudoti turto nurašymo ir likvidavimo“
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-08-22T-153DĖL PANEVĖŽIO RAJONO GERIAUSIO METŲ MOKYTOJO VARDO SUTEIKIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-152DĖL PRITARIMO PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ IR PROFESINIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMO DĖL TRIŠALIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUI
  0_document.doc
2013-08-22T-151DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-08-22T-150DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO ANTANINAI MOCKEVIČIENEI
  0_document.doc
2013-08-22T-149DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO REGINAI DMUKAUSKIENEI
  0_document.doc
2013-08-22T-148DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-191 IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-164 PRIPAŽINIMO NETEKUSISIAIS GALIOS
  0_document.doc
2013-08-22T-147DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-235 „DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PANEVĖŽIO RAJONO DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO ATNAUJINIMAS“ RENGIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĘ „VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), SUMAŽINANT ENERGIJOS VARTOJIMO SĄNAUDAS“ PAKEITIMO
  0_document.doc

Page 104 of 112  1 102 103 104 105 106 112

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09