Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 110 1 2 3 110

DataNumerisPavadinimas
2021-09-30T-203Dėl Panevėžio rajono lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-09-30T-202Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Panevėžio rajono ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-09-30T-201Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-100 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir grupių skaičiaus Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-09-30T-200Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2021–2022 metų kultūros projektams
  0_document.docx
2021-09-30T-199Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-09-30T-198Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui
  0_document.docx
2021-09-30T-197Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-09-30T-196Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.xlsx
  1_document.docx
2021-09-30T-195Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl pirties paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-09-30T-194Dėl turto nurašymo
  0_document.docx
2021-09-30T-193Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir perduoti Savivaldybės turtą
  0_document.docx
2021-09-30T-192Dėl Panevėžio rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti
  0_document.docx
2021-09-30T-191Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo
  0_document.doc
2021-09-30T-190Dėl patalpų nuomos
  0_document.docx
2021-09-30T-189Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-93 "Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-09-30T-188Dėl Asmeninės pagalbos valandinio įkainio patvirtinimo
  0_document.docx
2021-09-30T-187Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-157 "Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-09-30T-186Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui
  0_document.docx
2021-09-30T-185Dėl kandidato siūlymo apdovanoti ženklu „Auksinės krivūlės riteris“
  0_document.docx
2021-09-30T-184Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-115 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx

Page 1 of 110 1 2 3 110

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09