Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 85 of 86  1 83 84 85 86

DataNumerisPavadinimas
2013-03-22(8.2)-A-269Dėl lRomos Benevičiūtės šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą
  0_document.doc
2013-03-22(8.2)-A-268Dėl Rasos Belausovaitės šeimos įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą
  0_document.doc
2013-03-22(8.2)-A-267Dėl Panevėžio rajono vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų eismo švenčių metu
  0_document.doc
2013-03-22(8.2)-A-266DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-22(8.2)-A-265DĖL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-22(8.2)-A-264Dėl ūkininko ūkio įregistravimo
  0_document.doc
2013-03-22(8.2)-A-262Dėl Finansų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-276Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo
  0_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-275Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo
  0_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-274Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo Vilijai Matuliokienei
  0_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-273Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo Osvaldui Steponavičiui
  0_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-272Dėl vienkartinės pašalpos neskyrimo Algimantui Vladislovui Kazlaučiūnui
  0_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-261Dėl neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-260Dėl neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-20(8.2)-A-263DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-10 ĮSAKYMO NR. A-843 "DĖL PIRKIMO ORGANIZATORIŲ SąRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-03-20(8.2)-A-258DĖL PALŠŪKANŲ NEKOMPENSAVIMO IŠ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ
  0_document.doc
2013-03-19(8.2)-A-255Dėl ūkininko ūkio įregistravimo
  0_document.doc
2013-03-19(8.2)-A-254DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALĖS NUOMOS
  0_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-253DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALBINUI JACEVIČIUI
  0_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-252DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR TOLESNIO JO PANAUDOJIMO
  0_document.doc
  1_document.doc

Page 85 of 86  1 83 84 85 86

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59