Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 82 of 83  1 80 81 82 83

DataNumerisPavadinimas
2013-03-21(8.2)-A-272Dėl vienkartinės pašalpos neskyrimo Algimantui Vladislovui Kazlaučiūnui
  0_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-261Dėl neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-21(8.2)-A-260Dėl neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-20(8.2)-A-263DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-10 ĮSAKYMO NR. A-843 "DĖL PIRKIMO ORGANIZATORIŲ SąRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-03-20(8.2)-A-258DĖL PALŠŪKANŲ NEKOMPENSAVIMO IŠ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ
  0_document.doc
2013-03-19(8.2)-A-255Dėl ūkininko ūkio įregistravimo
  0_document.doc
2013-03-19(8.2)-A-254DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SALĖS NUOMOS
  0_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-253DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ALBINUI JACEVIČIUI
  0_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-252DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI IR TOLESNIO JO PANAUDOJIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-249DĖL DALYVAVIMO KALNŲ KELIONIŲ TECHNIKOS VARŽYBOSE MONTIS MAGIA TAUREI LAIMĖTI
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-248Dėl laikinosios globos nustatymo Svajūnui Skodžiui
  0_document.doc
2013-03-18(8.2)-A-247Dėl laikinosios globos nustatymo Sonatai Skodytei
  0_document.doc
2013-03-18()-A-300DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, KURIEMS PRIVALOMA PASITIKRINTI SVEIKATą, SąRAŠO IR SVEIKATOS TIKRINIMO GRAFIKO PATVIRTINIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
2013-03-15(8.2)-A-246DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJŲ IŠDAVIMO
  0_document.doc
2013-03-14(8.2)-A-257DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR.A-200 "DĖL SPECIALISTŲ SKYRIMO Į PROJEKTO "PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ IR GATVIŲ REKONSTRUKCIJA III ETAPAS" ĮGYVENDINIMO GRUPĘ" PAKEITIMO
  0_document.doc
2013-03-14(8.2)-A-256DĖL SPAUDINIŲ LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO
  0_document.doc
  1_document.doc
  2_document.doc
  3_document.doc
2013-03-14(8.2)-A-251Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo
  0_document.doc
2013-03-14(8.2)-A-250Dėl mokamų socialinės priežiūros paslaugų savarankiško gyvenimo namuose skyrimo
  0_document.doc
2013-03-14(8.2)-A-245DĖL VAIKŲ, SIUNČIAMŲ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, SąRAŠO TVIRTINIMO
  0_document.doc
2013-03-14(8.2)-A-244DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO IŠ SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO LĖŠŲ
  0_document.doc

Page 82 of 83  1 80 81 82 83

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09