Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 2 of 86  1 2 3 4 86

DataNumerisPavadinimas
2023-07-10A-360Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sumontuotų keltuvų (liftų) išmontavimo ir keltuvo (lifto), mobilaus keltuvo ar laiptų kopiklio išdavimo asmenims su negalia tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-06-27A-355Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų veiklos plano programų patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
  6_document.xlsx
  7_document.xlsx
  8_document.xlsx
2023-06-14A-347Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
  7_document.docx
  8_document.docx
  9_document.docx
  10_document.docx
  11_document.docx
  12_document.docx
2023-06-07A-342Dėl draudimo rūkyti daugiabučio namo, esančio Veteranų g. 3, Dembavoje, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, paskelbimo
  0_document.docx
2023-05-26A-333Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. A-605 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamos socialinės priežiūros akreditavimo, akredituotos socialinės priežiūros paslaugų gavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2023-05-25A-334Dėl Atvejo komandos sudarymo ir Užimtumo didinimo programos Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-05-23A-322Dėl kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro bendruomeniniuose šeimos namuose teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir paslaugų teikėjų atrankos komisijos sudarymo
  0_document.docx
2023-05-22A-330Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo
  0_document.docx
2023-05-19A-315Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A-147 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės seniūnaičių mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2023-05-17A-324Dėl Panevėžio rajono savivaldybės želdynų komisijos sudarymo
  0_document.doc
2023-05-17A-316Dėl Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
2023-05-11A-313Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. A-165 „Dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Panevėžio rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2023-05-10A-306Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. A-1076 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2023-05-09A-303Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
  0_document.docx
2023-05-04A-305Dėl Panevėžio rajono savivaldybės mokyklų pedagogų poreikio ketveriems metams patvirtinimo
  0_document.docx
2023-04-24A-288Dėl Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos skyrimo
  0_document.doc
2023-04-18A-241Dėl Biržų rajono savivaldybės medžioklės plotų vieneto patvirtinimo
  0_document.pdf
  1_document.pdf
  2_document.docx
2023-04-13A-237Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą
  0_document.doc
2023-04-11A-234Dėl 2022-2023 metų šildymo sezono pabaigos
  0_document.docx
2023-03-24A-204Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą
  0_document.doc

Page 2 of 86  1 2 3 4 86

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59