Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 86 1 2 3 86

DataNumerisPavadinimas
2024-03-26A-128Dėl būsto pritaikymo asmeniui su negalia komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo
  0_document.docx
2024-03-18A-105Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A-308 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinės grupės sudarymo bei grupės veiklos reglamento patvirtinimo‘‘ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2024-03-01A-70Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų veiklos plano patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2024-02-29A-93Dėl pritarimo Panevėžio rajono švietimo įstaigų strateginiams planams
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
2024-02-26A-64Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. A-274 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-02-21A-51Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo
  0_document.docx
2024-02-20A-54Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A-130 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2024-02-13A-42Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. A-90 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2024-02-09A-33Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. A-236 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2024-02-09A-32Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. A-1512 „Dėl Savivaldybės administracijos darbuotojų, kuriems suteikta teisė surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-05A-4Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A-334 "Dėl atvejo komandos sudarymo ir užimtumo didinimo programos Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2023-12-22A-512Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosiose erdvėse įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-11-20A-482Dėl asmenų, atsakingų už informacijos teikimą interneto svetainei, skyrimo
  0_document.docx
2023-10-31A-472Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sumontuotų keltuvų (liftų) išmontavimo ir keltuvo (lifto), mobilaus keltuvo ar laiptų kopiklio išdavimo asmenims su negalia tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-10-10A-438Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. A-200 „Dėl santuokos registravimo norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-09-25A-415Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-500 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos Panevėžio rajone sudarymoׅ“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-09-11A-401Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A-39 „Dėl neprižiūrimų kapaviečių pripažinimo ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Panevėžio rajono savivaldybėje komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2023-09-05A-393Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A-500 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos Panevėžio rajone sudarymoׅ“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-08-31A-387Dėl Bendruomeninių šeimos namų veiklai taikomų kriterijų nustatymo, bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūros ir kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimo organizavimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-08-02A-372Dėl asmenų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo gydytojų specialistų komisijos sudarymo, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo
  0_document.docx

Page 1 of 86 1 2 3 86

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59