Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 128 1 2 3 128

DataNumerisPavadinimas
2022-09-19T2-223Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-224Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, ikimokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmės, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių skaičiaus 2022–2023 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-222Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto investavimo į viešąją įstaigą „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“
  0_document.docx
2022-09-16T2-221Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-220Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-179 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-219Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2022-09-16T2-218Dėl Socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-217Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-241 "Dėl Išlaidų finansinių normatyvų 2022 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-216Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-16T2-215Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų akredituotos socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų valandinio įkainio 2022 metais nustatymo
  0_document.docx
2022-09-16T2-214Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų asmeninės higienos ir medicininės reabilitacijos paslaugų įkainių 2022 metais nustatymo
  0_document.docx
2022-09-15T2-211Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2022-09-14T2-213Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2022-09-14T2-212Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2022-09-14T2-210Dėl pritarimo Panevėžio rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ partnerio teisėmis
  0_document.docx
2022-09-14T2-209Dėl pritarimo „Erasmus+“ programos projektų įgyvendinimui
  0_document.docx
2022-09-14T2-208Dėl Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos ir Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
2022-09-14T2-207Dėl mokesčio už praktinio vairavimo mokymą Panevėžio r. Raguvos gimnazijoje patvirtinimo
  0_document.docx
2022-09-13T2-204Dėl dalinio rėmimo skyrimo 2022–2023 metų kultūros projektams
  0_document.docx
2022-09-09T2-206Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-35 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx

Page 1 of 128 1 2 3 128

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09