Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 1 of 110 1 2 3 110

DataNumerisPavadinimas
2021-05-10T2-138Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2021-05-07T2-136Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-07T2-135Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Panevėžio rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-07T2-134Dėl Panevėžio rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-06T2-137Dėl pritarimo biudžetinių įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.doc
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
  7_document.doc
  8_document.docx
  9_document.docx
  10_document.docx
  11_document.docx
  12_document.docx
  13_document.docx
  14_document.docx
  15_document.doc
  16_document.docx
  17_document.docx
  18_document.docx
  19_document.doc
  20_document.docx
  21_document.docx
  22_document.docx
  23_document.docx
  24_document.docx
  25_document.docx
  26_document.docx
2021-05-06T2-133Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Panevėžio rajono kultūros centrų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-06T2-132Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-144 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo teikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-06T2-131Dėl 2021 m. vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-06T2-130Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-3 "Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-06T2-127Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-05T2-129Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-63 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-05T2-128Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-05T2-126Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-05T2-123Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-05T2-122Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-05-04T2-124Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl valstybės investicijų programos lėšų melioracijai 2021 metams panaudojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-05-04T2-121Dėl pritarimo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai
  0_document.pdf
  1_document.docx
2021-05-04T2-120Dėl pritarimo AB „Panevėžio energija“ 2020 m. veiklos ataskaitai
  0_document.docx
  1_document.docx
2021-05-04T2-119Dėl pritarimo UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai
  0_document.docx
  1_document.pdf
2021-05-03T2-125Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.xlsx
  4_document.docx
  5_document.xlsx
  6_document.docx
  7_document.xlsx
  8_document.docx
  9_document.xlsx
  10_document.docx
  11_document.xlsx
  12_document.docx
  13_document.xlsx
  14_document.docx
  15_document.xlsx
  16_document.docx
  17_document.xlsx

Page 1 of 110 1 2 3 110

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09