Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 6 of 153  1 4 5 6 7 8 153

DataNumerisPavadinimas
2024-01-11T2-38Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
  0_document.docx
2024-01-11T2-37Dėl pritarimo projekto rengimui ir įgyvendinimui pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ veiklą „Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“
  0_document.docx
  1_document.docx
2024-01-11T2-35 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-307 ,,Dėl atstovavimo Panevėžio rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2024-01-11T2-34Dėl Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos, Panevėžio rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2024-01-10T2-36Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-32Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
2024-01-10T2-30Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-27Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-26Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-25Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patviirtinimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-23Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-22Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-236 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-21Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių 2024-2026 metų programos patvirtinimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-20Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-10T2-19Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties dėl projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo, vietinės reikšmės kelių statybos ir melioracijos statinių rekonstravimo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektui“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.docx
2024-01-10T2-17Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.doc
  1_document.docx
2024-01-09T2-29Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
  0_document.docx
2024-01-09T2-28Dėl Panevėžio rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo
  0_document.docx
2024-01-09T2-24Dėl maksimalių socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Panevėžio rajono gyventojams dydžių nustatymo
  0_document.docx
2024-01-09T2-18Dėl studijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metų ataskaitos patvirtinimo
  0_document.docx

Page 6 of 153  1 4 5 6 7 8 153

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59