Teisės aktai

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 5 of 116  1 3 4 5 6 7 116

DataNumerisPavadinimas
2021-08-04T2-168Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-08-04T2-163Dėl nekilnojamojo turto pirkimo
  0_document.docx
2021-08-04T2-162Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-82 "Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-07-15T2-161Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, dydžių nustatymo 2022 metais
  0_document.docx
2021-07-14T2-160Dėl turto perėmimo Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2021-06-15T2-158Dėl Panevėžio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.docx
2021-06-14T2-155Dėl pritarimo projektų rengimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“
  0_document.docx
2021-06-11T2-159Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl viešame aukcione parduodamo Panevėžio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-11T2-157Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį Velžio Švč. Jėzaus Širdies parapijai
  0_document.docx
2021-06-11T2-156Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-11T2-154Dėl turto nurašymo
  0_document.docx
2021-06-11T2-153Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos pareigybių sąrašo ir valdymo struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-11T2-152Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2021-06-11T2-149Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
2021-06-11T2-148Dėl Savivaldybės tarybos 2020 M. Gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-10T2-151Dėl pritarimo kultūros centrų 2020 metų veiklos ataskaitoms
  0_document.docx
  1_document.docx
  2_document.docx
  3_document.docx
  4_document.docx
  5_document.docx
  6_document.docx
  7_document.docx
  8_document.docx
  9_document.docx
  10_document.docx
  11_document.docx
  12_document.docx
2021-06-10T2-150Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitos patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
  5_document.xlsx
  6_document.xlsx
  7_document.xlsx
  8_document.xlsx
2021-06-10T2-146Dėl turto perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikai
  0_document.doc
2021-06-10T2-145Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2021-06-10T2-144Dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo
  0_document.doc

Page 5 of 116  1 3 4 5 6 7 116

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-16 11:09