Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 5 of 150  1 3 4 5 6 7 150

DataNumerisPavadinimas
2023-12-05T2-299Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetų patvirtinimo
  0_document.docx
2023-12-05T2-298Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx
2023-12-05T2-297Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-44 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 2023 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-05T2-296Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-04T2-304Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą M.K.
  0_document.docx
2023-12-04T2-303Dėl Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre teikiamų socialinių paslaugų kainų 2024 metais nustatymo
  0_document.docx
2023-12-04T2-302Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-04T2-295Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo
  0_document.docx
2023-12-04T2-294Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-211 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-04T2-293Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-04T2-292Dėl išlaidų finansinių normatyvų 2024 metais Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo
  0_document.docx
2023-12-04T2-290Dėl nuostolių neatlyginimo
  0_document.doc
2023-12-01T2-289Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybo 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-228 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-01T2-288Dėl sutikimo perimti valstybės turtą
  0_document.docx
2023-11-30T2-291Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-11-29T2-287Dėl neatleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio
  0_document.doc
2023-11-29T2-286Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Vidutei Kanapeckienei
  0_document.docx
2023-11-29T2-285Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-231 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-11-09T2-284Dėl Panevėžio rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo, kelionės išlaidų kompensavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
  0_document.doc
  1_document.docx
2023-11-08T2-283Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.xlsx
  4_document.xlsx

Page 5 of 150  1 3 4 5 6 7 150

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59