Teisės aktai

Dokumento data gali nesutapti su registracijos data. Atsiprašome už nepatogumus

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Dokumento tekstas

Page 4 of 150  1 2 3 4 5 6 150

DataNumerisPavadinimas
2024-01-05T2-6Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2024 m. melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo
  0_document.docx
2024-01-05T2-5Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-190 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
  0_document.docx
2024-01-05T2-4Dėl kadencijos nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės kontrolierei Vidutei Kanapeckienei
  0_document.docx
2024-01-05T2-3Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2024-01-05T2-15Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą A. N.
  0_document.docx
2024-01-05T2-14Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R. D.
  0_document.docx
2024-01-05T2-13Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą R. Ž.
  0_document.docx
2024-01-05T2-12Dėl tęstinės investicinės priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių rekonstravimo ir remonto darbams“ Panevėžio rajonui 2024 metams skirtų lėšų panaudojimo programos patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.pdf
  3_document.pdf
2024-01-04T2-2Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
  0_document.doc
2024-01-03T2-1Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl parduodamų Panevėžio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-06T2-312Dėl įgaliojimo Panevėžio rajono savivaldybės merui pasirašyti Ramygalos miesto ir miestelių teritorijų ribose esančių valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų perdavimo–priėmimo aktus
  0_document.docx
2023-12-06T2-311Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo
  0_document.docx
2023-12-06T2-308Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-30 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
  0_document.docx
2023-12-06T2-307Dėl 2024 m. kultūros centrų pagrindinių renginių sąrašo patvirtinimo
  0_document.docx
2023-12-06T2-306Dėl Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2024-2026 metų plano ir Panevėžio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2024 metų plano patvirtinimo
  0_document.docx
  1_document.xlsx
  2_document.xlsx
  3_document.pdf
2023-12-05T2-310Dėl Valstybinės žemės sklypo Ramygalos mieste nuomos
  0_document.docx
2023-12-05T2-309Dėl viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo taisyklių patvirtinimo
  0_document.docx
2023-12-05T2-305Dėl Panevėžio rajono savivaldybės turto perdavimo Panevėžio rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
  0_document.docx
2023-12-05T2-301Dėl leidimo Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą O. B. V.
  0_document.docx
2023-12-05T2-300Dėl pritarimo Panevėžio rajono 2024–2029 m. vietos plėtros strategijai
  0_document.docx
  1_document.pdf
  2_document.docx
  3_document.pdf

Page 4 of 150  1 2 3 4 5 6 150

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-07 16:59